Z deníku Městské policie Roztoky

Informace o činnosti Městské policie Roztoky za období od 29. 1. 15 do 25. 2. 15:

   dne 29. 1. v rámci hlídkové činnosti v ulici Přílepská kontrolován řidič vozidla tov. zn. VW Passat, při kontrole zjištěno, že řidič vozidla požil před jízdou alkohol, věc převzala PČR i s podezřelou osobou,

   dne 1. 2. ve večerních hodinách oznamovatelka přivedla na MP psa volně pobíhajícího v ulici Chelčického - zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes předán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení,

   dne 3. 2. v rámci hlídkové činnosti v ulici Smetanova nalezeno poškozené vozidlo nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, majiteli vozidla zaslána výzva, vozidlo bylo provozovatelem vozidla odstraněno z komunikace,

   dne 3. 2. oznámena krádež dětského odrážedla ze stojanu u prodejny Tesco v Lidické ulici -provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku,

   dne 3. 2. oznámena dopravní nehoda dvou vozidel na křižovatce ulic Jana Palacha a Spěšného s tím, že viník dopravní nehody z místa ujel - na místě zjištěno, že vozidlo tov. zn. Opel Astra, projíždějící ulicí Jana Palacha, nedalo na výše uvedené křižovatce přednost vozidlu Seat přijíždějícímu zprava po ulici Spěšného, došlo ke srážce vozidel, ale vozidlo Opel Astra pokračovalo po srážce v jízdě, toto vozidlo (poškozené po nehodě) nalezeno odstavené v ulici Olbrachtova, na místo též hlídka PČR Libčice a policistů PČR skupiny dopravních nehod Praha-venkov, kteří si na místě věc dopravní nehody převzali i s podezřelým vozidlem,

   dne 4. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěn v ulici Haškova poškozený povrch chodníku - zadokumentováno, zjištěno, že ke zvlnění chodníku došlo v důsledku průjezdu mechanizace a vozidel vozících materiál na stavbu rodinného domu, oznámeno stavebnímu úřadu MÚ Roztoky a OSRMŽP MÚ, kteří vyvolali ústní jednání s majitelkou pozemku a zároveň stavebníkem ke zjednání nápravy stavu povrchu chodníku,

   dne 5. 2. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v Najdrově ulici - věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití,

   dne 7. 2. oznámeno doutnající křoví na pozemku domu v ulici Braunerova - výjezd na místo, na místě hasiči, škoda nulová, jako příčina vzniku požáru pravděpodobně vhozená petarda, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem, na místě PČR Libčice,

   dne 9. 2. ve večerních hodinách oznámena osoba, která zkolabovala v prostoru Tesca -na místě rychlá lékařská pomoc, pacient po pádu, nekomunikoval, sanitním vozem byl odvezen do FN Motol,

   dne 11. 2. oznámen nález klíčů od vozidla tov. zn. Toyota v Masarykově ulici - svazek klíčů uložen na MP Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel těchto nalezených klíčů, klíče majiteli předány, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci,

   dne 12. 2. oznámeno, že v prostoru DPS došlo ke zranění seniora a tento leží na podlaze - na místě nalezen dezorientovaný, zraněný senior, na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, senior převezen na urgentní příjem FN Motol, příbuzní vyrozuměni,

   dne 12. 2. ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes na parkovišti v ulici Lidická - proveden odchyt, pes umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel tohoto psa, pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení,

   dne 15. 2. oznámeno odcizení vložky FAB zámku z vrátek a poškození těchto vrátek na pozemek domu v ulici Čechova, věc předána PČR jako podezření z přestupku proti majetku,

   dne 16. 2. oznámena krádež vodovodního kohoutku z venkovní zdi rodinného domu v ulici Václava Havla - na místě hasiči, kteří provedli odčerpání vody ze zatopené vodovodní šachty, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku,

   dne 17. 2. oznámeno poškození oplocení domu v ulici Na Vyhlídce - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku,

   dne 19. 2. oznámen pád seniorky z jízdního kola na parkovišti u Alberta - na místě též rychlá lékařská pomoc, seniorka převezena s podezřením na zlomenou nohu na traumatologii FN Motol,

   dne 19. 2. oznámeno telefonické vyhrožování újmou na zdraví - výjezd na místo, na místě zjištěno, že bývalý přítel vyhrožuje své bývalé přítelkyni, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití, předáno PČR Libčice,

   dne 21. 2. oznámeno vloupání do objektu opuštěného domu v ulici Lidická s tím, že oznamovatel podezřelou osobu vyplašil a tato z místa utekla - na místě též hlídka PČR, provedeno místní pátrání dle získaného popisu podezřelé osoby s negativním výsledkem, věc si na místě převzala PČR jako

podezření z přečinu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody,

   dne 22. 2. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů s koženou kapsičkou a kartou Tesco Clubcard jako přívěskem - uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,

   dne 24. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezen na chodníku v ulici Tiché údolí svazek klíčů - uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky,

   dne 25. 2. v ranních hodinách oznámen kouř v prostoru bytového domu v ulici Masarykova - vyrozuměni hasiči, provedena evakuace nájemníků, zjištěn byt se zdrojem kouře, nájemník nereagoval na bouchání, provedeno násilné otevření bytu, vyveden nájemník bytu, který uvedl, že přišel v brzkých ranních hodinách domů a dal si vařit na plotnu vajíčka a poté usnul, hasiči kouř uhašen, nájemník odvezen sanitním vozem na preventivní vyšetření do nemocničního zařízení,

   dne 25. 2. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou v ulici Alšova - zjištěn zdroj hluku (soukromá oslava) zjednána náprava, věc přestupku řešena napomenutím.

V měsíci lednu letošního roku ve spolupráci s policisty kriminální policie Praha-venkov západ podařilo zjistit pachatele případů sprejerství z února loňského roku, kdy v té době nezletilý mladík posprejoval cca 30 objektů v obci Roztoky.

V měsíci únoru letošního roku se za vydatné pomoci veřejnosti podařilo zjistit skupinu pachatelů, kteří se v Roztokách a nejbližším okolí dopustili vloupání do několika opuštěných objektů rodinných domů. V Roztokách se to týkalo opuštěných domů v oblasti Čakova, Kroupky a Přílepské ulice.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.