Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 2. 15 do 25. 3. 15:

   Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Najdrova zaparkované vozidlo tov. zn. Ford Mondeo kombi, bez r. z., nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla, zjištěn majitel vozidla, kterému byla zaslána také výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ Roztoky, v následujících dnech provozovatel vozidlo z parkoviště odstranil.

   Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Vraštilova zaparkované vozidlo tov. zn. VW Golf, bez r. z., nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla, zjištěn majitel vozidla, kterému byla zaslána také výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ Roztoky.

   Dne 26. 2. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Havlíčkova zaparkované vozidlo tov. zn. VW Passat, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla, zjištěn majitel vozidla, kterému byla zaslána také výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ Roztoky.

   Dne 26. 2. oznámeno poškození vozidla tov. zn. Ford Mondeo, zaparkovaného na parkovišti v ulici Masarykova - na místě ohledáním zjištěno, že k poškození (odření vozidla) došlo v důsledku provozu motorového vozidla, které parkuje vedle poškozeného vozidla, provedenou lustrací v evidenci vozidel zjištěn majitel vozidla, tento kontaktován, k odření vozidla tov. zn. Ford Mondeo se doznal, účastníci se dohodli, že věc oznámí na pojišťovnu, nepožadovali šetření policistů PČR skupiny dopravních nehod.

   Dne 26. 2. oznámeno odcizení horského kola v prostoru nádraží ČD v Roztokách -výjezd na místo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku

   Dne 27. 2. v nočních hodinách oznámena podnapilá potácející se žena s kočárkem na křižovatce ulic U Hřiště a Přemyslovská -výjezd na místo, tato osoba kontrolována v ulici Přemyslovská, silně podnapilá žena, v kočárku malé dvouleté dítě spoře oblečené, žena při orientační dechové zkoušce nadýchala 2,64 promile, vzhledem ke stavu ženy, podchlazení dítěte a vzhledem k tomu, že žena bydlí v Úněticích a sama, byla kontaktována pracovnice Odboru sociální péče o dítě a mládež a PČR Libčice, pracovníkem OSPODM bylo rozhodnuto vzhledem ke stavu dítěte a matky (se souhlasem matky) o umístění dítěte do zařízení pro děti na Praze 4 s tím, že si po vystřízlivění matka svoje dítě v tomto zařízení vyzvedne, hlídka PČR převezla dítě do zařízení na Praze 4.

Dne 28. 2. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z jednoho bytu bytové ho domu v ulici Lidická - na místě zjištěn zdroj hluku - soukromá oslava, na místě zjednána náprava, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 2. 3. oznámen volně pobíhající pes po Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel přivedl psa na MP Roztoky, pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel psa, pes majiteli vydán v pořádku, provedeným šetřením zjištěno, že mu utekl z objektu sběrných surovin v ulici Tiché údolí, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) z. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, věc podezření z přestupku oznámena příslušnému správnímu orgánu.

   Dne 2. 3. oznámeno vloupání do buňky na nářadí v prostoru ovocného sadu v místě na Holém vrchu - na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel uštípl visací zámek zajišťující vstupní dveře, vnikl do objektu a odcizil pracovní nářadí, na místo PČR, která si věc na místě převzala jako podezření z přečinu krádeže vloupáním

   Dne 7. 3. oznámeno nepovolené kácení dřevin na volně přístupném pozemku v Lidické ulici - na místě zjištěno, že dochází ke kácení keřů na soukromém pozemku, osoba poučena, že dle § 3, odst. b.) vyhl. č. 189/2013 Sb. kácení dřevin 40 m2 podléhá povolení příslušného odboru životního prostředí, osoba kácení zanechala s tím, že si na OŽP MÚ Roztoky zažádá o povolení, podezření z výše uvedeného přestupku oznámeno na OSRMŽP MÚ Roztoky.

   Dne 7. 3. oznámena krádež věcí z pozemku domu v ulici Levohradecká - výjezd na místo, předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže

   Dne 7. 3. v pozdních nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes po ulici Vltavská - proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP v Lidické ulici, věc kvalifikována jako podezření z přestupku, v následujících dnech zjištěn majitel psa, kterému byl pes v pořádku předán, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 8. 3. oznámen volně pobíhající lovecký pes v ulici Plavidlo - výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, v následujících dnech zjištěn majitel, pes předán majiteli v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 11. 3. oznámen požár vozidla tov. zn. Porsche na křižovatce ulic Lidická a Hlouchova - výjezd na místo, na místě hasiči, kteří vozidlo uhasili, usměrňování dopravy na místě, na místo vyšetřovatel od hasičů, jako příčina požáru zjištěna technická závada na vozidle.

   Dne 12. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěn zábor veřejného prostranství, kontejner umístěný na chodníku v ulici Krátká, dále zjištěno poškození chodníku provozem nákladního vozidla, které umísťovalo tento kontejner na chodník - zadokumentováno, sepsáno upozornění na zábor, provedeno šetření k poškození stavu chodníku, v následující den uhrazen poplatek za zábor veřejného prostranství vyměřený OSRMŽP MÚ Roztoky.

   Dne 12. 3. oznámen pasažér bez platné jízdenky, který nechce prokázat totožnost osobě, jež na tom má právní zájem, v autobusu v zastávce U nádraží - výjezd na místo, zjištění totožnosti osoby bez platné jízdenky a totožnost osoby, která má na tom právní zájem.

   Dne 12. 3. oznámen nález opencard na autobusové zastávce na Tyršově náměstí v Roztokách - zjištěna majitelka, proveden pokus o vyrozumění, v následujících dnech předáno majitelce, majitelka nalezené opencard by chtěla touto cestou poděkovat poctivému nálezci.

   Dne 13. 3. oznámen nález peněženky s finanční částkou a opencard, zjištěn majitel, kterému byla nalezená peněženka předána, majitel by chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci.

   Dne 14. 3. oznámena dopravní nehoda na silnici II/242 z Roztok na Prahu 6 Sedlec v k. o Roztoky - výjezd na míst na místě zjištěn střet dvou vozidel, bez zranění účastníků dopravní nehody, na místě si věc převzali policisté PČR skupiny dopravních nehod.

   Dne 14. 3. oznámen nález peněženky s finančním obnosem bez dokladů totožnosti, uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky.

   Dne 16. 3. oznámeno zranění cestujícího ve vlakové soupravě, stojící v železniční stanici Roztoky - výjezd na místo, na místě již rychlá lékařská pomoc, která ošetřovala cestující se zraněním na hlavě, na místě zjištěna rozbitá skleněná výplň okna prvního vagonu vlaku směr Kralupy, provedeným šetřením bylo zjištěno, že v době, kdy vlaková souprava projížděla Stromovkou, prolétl zvenku oknem do vagonu kámen a zranil na hlavě poškozenou, o tomto incidentu informovali svědci průvodčího, vlaková souprava dojela do železniční stanice Roztoky, kde po poškození okna zůstala odstavená, byla přistavena jiná vlaková souprava, která s cestujícími později pokračovala dále směr Kralupy, poškozená odvezena s tržnou ranou na hlavě do FN Motol, zajištěni svědci události, kteří si všimli na náspu mladíka, jenž hodil kamenem po projíždějícím vlaku, byl získán částečný popis tohoto mladíka, zajištěn kámen, kterým byla zraněna poškozená a který byl nalezen uvnitř vlakové soupravy, na místo hlídka PČR Libčice, která si na místě věc převzala jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci a ublížení na zdraví.

   Dne 21. 3. oznámeni dva volně pobíhající psi v ulici Husova - výjezd na místo, proveden odchyt psů, zjištěn jejich majitel, kterému byli psi v pořádku předáni, věc kvalifikována jako podezření z přestupku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 25. 3. oznámen volně pobíhající pes v ulici U Zastávky s tím, že oznamovatel tohoto psa odchytil - výjezd na místo, pes umístěn do kotce OŽP MÚ Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, dle čipu zjištěn majitel, který se dostavil následujícího dne a pes mu v pořádku vydán, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.