Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 26. 3. 2015 do 28. 4. 2015.

   Dne 26. 3. 15 v rámci hlídkové činnosti v ulici Braunerova nalezeno vozidlo tov. zn. Peugeot 205, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, majiteli vozidla zaslána výzva k odstranění vozidla, vozidlo provozovatelem odstraněno.

   Dne 26. 3. 15 oznámeno podezření z porušení zákazu podomního prodeje na území města Roztoky v ulici Puchmajerova -na místě zjištěno, že neznámé osoby nabízely seniorce levnější telefonování s tím, že ale požadují zálohu, seniorka jim žádné peníze nedala, provedeno místní pátrání dle získaného poznatku s negativním výsledkem.

   Dne 27. 3. 15 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s doklady a platební kartou - vyrozuměn majitel, majiteli následujícího dne peněženka s nalezenými věcmi předána, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

   Dne 28. 3. 15 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen mobilní telefon Huawei Ascend Y300, nalezený mobilní telefon uložen na MP Roztoky, na základě zveřejnění zprávy o nálezu se přihlásil majitel, který si nalezený mobilní telefon převzal, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

   Dne 28. 3. 15 v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěn volně pobíhající pes v ulici 17. listopadu, proveden odchyt tohoto psa, zjištěn majitel psa, majiteli pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 30. 3. 15 oznámeno odcizení zboží v prodejně Rossmann, podezřelá osoba zadržena i s odcizenými věcmi v ulici Lidická, ke krádeži se doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, věc vyřešena v blokovém řízení, odcizené věci vráceny do prodejny.

   Dne 30. 3. 15 oznámeno odcizení jízdního kola v ulici Nádražní, které bylo uzamčené k zábradlí, krádeže se dopustil dosud nezjištěný pachatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku

   Dne 31. 3. 15 ve večerních hodinách tísňové volání z jednoho z bytů z objektu DPS v Jungmannově ulici - na místě zjištěno, že senior spadl ze židle na podlahu a uhodil se do hlavy, vyžádána rychlá lékařská pomoc, která odvezla seniora na preventivní vyšetření do FN Motol, vyrozuměni příbuzní, byt uzamčen.

   Dne 4. 4. 15 v nočních hodinách oznámení rušení nočního klidu hlasitou hudbou z prostor restaurace Bernard v Žalově - na místě zjednána náprava, hudba vypnuta, věc přestupku řešena s provozovatelem restaurace napomenutím.

   Dne 5. 4. 15 oznámeno narušení občanského soužití v ulici Třebízského - na místě zjištěno, že sousedka oznamovateli hodila přes oplocení prázdnou skleněnou lahev od alkoholu, oznamovatel sousedku viděl, jak dále uvedl, nebylo toto poprvé, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití

   Dne 9. 4. 15 na služebnu MP Roztoky přivedla oznamovatelka tříletou holčičku, která se ztratila, provedeným šetřením se podařilo zjistit totožnost holčičky a byla odvezena do místa bydliště, kde byla předána v pořádku svým rodičům.

   Dne 10. 4. 15 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na balkonu jednoho z bytů v ulici Felklova - na místě zjednána náprava, věc přestupku vyřešena domluvou.

   Dne 11. 4. 15 ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Lidická -proveden odchyt psa, zjištěn majitel, pes předán majiteli v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

•    Dne 11. 4. 15 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Eiffel na Tyršově náměstí - na místě zjednán náprava, věc přestupku řešena na místě domluvou.

   Dne 13. 4. 15 oznámeno odcizení jízdního kola v ulici Masarykova - věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

   Dne 14. 4. 15 oznámena nepovolená skládka starého nábytku na břehu řeky Vltavy - zadokumentováno, kvalifikováno jako podezření z přestupku, oznámeno OSRMŽP MÚ Ro, zaměstnanci TS Roztoky provedli úklid.

   Dne 16. 4. 15 oznámen volně pobíhající pes po cizí zahradě domu v Levohradecké ulici - pes odchycen, provedeným šetřením zjištěno, že jde o psa majitele bydlícího v sousedství, pes majiteli předán v pořádku, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 16. 4. 15 oznámena krádež finanční hotovosti v bytě domu v ulici 17. listopadu - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, která si věc na místě převzala jako podezření z přečinu krádeže.

   Dne 19. 4. 15 oznámen nález peněženky v parku na Tyršově náměstí - uloženo na MP Roztoky, vyrozuměn majitel, majiteli předána nalezená peněženka s doklady a finanční částkou, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

   Dne 19. 4. 15 oznámeno vyhrožování vzduchovou pistolí v ulici Masarykova - provedeným šetřením zjištěno, že pracovníkům provádějícím zateplení fasády domu vyhrožoval se vzduchovou pistolí v ruce majitel jednoho z bytů, ke zranění osob nedošlo, PČR Libčice si věc na místě převzala.

   Dne 20. 4. 15 oznámen nález svazku klíčů s klíčenkou na Tyršově náměstí - uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky.

   Dne 21. 4. 15 v rámci hlídkové činnosti nalezen v ulici Lidická v místě U Rybníčku klíč od vozidla tov. zn. Honda - uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky.

   Dne 24. 4. 15 oznámeno rušení nočního klidu z prostoru ubytovny v Přílepské ulici -na místě zjednána náprava, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 25. 4. 15 oznámeno poškození zeleně na soukromém pozemku v ulici Levohradecká - na místě zjištěny vytržené dva jehličnaté stromky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

   Dne 25. 4. 15 oznámen požár suchého travního porostu v oblasti Solník - hasiči požár uhasili, provedeno šetření ke vzniku požáru.

   Dne 27. 4. 15 oznámeno poškození vozidla tov. zn. Mitsubishi v ulici Felklova v souvislosti s provozem jiného vozidla - bez zranění, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR.

   Dne 27. 4. 15 v nočních hodinách SOS tíseň z jednoho bytu v objektu DPS v Jungmannově ulici - výjezd na místo, na místě zjištěn senior ležící na podlaze bytu, stěžující si na bolest nohy a hlavy, poskytnuta pomoc a přivolána rychlá lékařská pomoc, zraněná osoba převezena na traumatologické oddělení FN Motol, uzamčení bytu, vyrozumění příbuzných.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@ mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci. (Redakčně kráceno)

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.