Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 4. 15 do 27. 5. 15.

   Dne 3. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi bývalým manželem a jeho bývalou manželkou na pozemku domu v ulici Zaorálkova - zadokumentováno jako přestupek proti občanskému soužití, šetřením v předmětné věci zjištěno, že v jednání podezřelé osoby je spatřováno podezření z trestného činu vydírání, věc postoupena PČR Libčice.

   Dne 5. 5. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici Jungmannova osoba, při kontrole zjištěno, že osoba je hledána policií z důvodu páchání trestné činnosti - předána PČR Libčice.

   Dne 5. 5. oznámeny nezletilé osoby v cizím opuštěném objektu v ulici Obránců míru -nezletilci zadrženi na místě oznamovatelem, na místo též hlídka PČR Libčice, která si věc převzala.

   Dne 6. 5. oznámen volně pobíhající pes v ulici Masarykova v místě u prodejny masa Zrůbek - pes odchycen, umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, pes majiteli předán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 6. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení u přechodu pro chodce v ulici Lidická v místě u restaurace Na Vrškách, zadokumentováno, oznámeno Středočeské údržbě silnic.

   Dne 7. 5. oznámen volně pobíhající pes rasa čivava v ulici Zeyerova, kterého oznamovatelka dovedla na MP - pes umístěn do kotce MP, dle identifikační známky zjištěn majitel, pes majiteli vydán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 8. 5. oznámen nález platební karty České spořitelny v ulici Lidická - nalezená platební karta odevzdána v pobočce České spořitelny.

   Dne 8. 5. oznámen volně pobíhající pes v ulici Nádražní, pes odchycen občany a předán hlídce MP Roztoky - pes umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc vyřešena napomenutím.

   Dne 11. 5. oznámeno volně pobíhající hospodářské zvířectvo - ovce v ulici V Chatách v Žalově - výjezd na místo, na místě zjištěny 3 kusy ovcí a 1 ks berana, zjištěna majitelka, která si nezraněné ovce a berana převzala a odvedla domů, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 12. 5. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Levohradecká - výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k postříkání cyklisty vodou, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku Dne 19. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezena na Tyršově náměstí dámská peněženka s obsahem osobních dokladů - zjištěna majitelka, ta cestou MP Pardubice vyrozuměna, dne 20. 5. si majitelka nalezené věci převzala osobně.

   Dne 19. 5. oznámen volně pobíhající pes v prostoru zahrádkářské kolonie U oveček -pes odchycen, zjištěn majitel, majiteli předán v pořádku, věc vyřešena napomenutím.

   Dne 20. 5. oznámeno, že k pokladně prodejny Albert se dostavil muž k vyzvednutí výhry za věrnostní známky za nákup a že známky, které předložil k vyzvednutí výhry, byly odcizeny dne 18. 5. - výjezd na místo, podezřelá osoba se ke krádeži celkem 965 ks věrnostních známek doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, s podezřelou osobou vyřešeno v blokovém řízení.

   Dne 23. 5. oznámen volně pobíhající pes v ulici Braunerova, jenž se připojil k oznamovatelce, která s ním přišla až na MP - pes umístěn do kotce MP, druhého dne zjištěn majitel, pes mu vydán v pořádku, věc vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 25. 5. oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Třebízského - na místě provedeným šetřením zjištěno, že sousedka oznamovatele odšroubovala dvě plaňky plotu, který je majetkem podezřelé osoby, a vzniklým otvorem ostříhala popínavé rostliny na podezdívce plotu mezi pozemky ze strany oznamovatelky. Kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití (hrubá schválnost).

   Dne 26. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti u restaurace Bernard v ulici U Hřiště v Žalově odstavené vozidlo tov. zn. Ford, bez r. z. - zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z komunikace na toto vozidlo, oznámeno OSRM ŽP MÚ.

   Dne 26. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Obránců míru odstavené vozidlo VW Passat, které zjevně dlouhodobě není provozováno, v evidenci vozidel bylo zjištěno, že vozidlo má propadlou technickou prohlídku, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z komunikace na toto vozidlo, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP MÚ.

   Dne 26. 5. opětovně oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Třebízského - opakovaně zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

   Dne 27. 5. oznámen pokus loupeže v ulici Braunerova, provedeným šetřením bylo zjištěno, že neznámá nezletilá osoba napadla nezletilého poškozeného v době, kdy tento cestou do školy projížděl na skateboardu ulicí Braunerova s tím, ať mu vydá skateboard, jinak že mu ublíží na zdraví, a udeřil poškozeného pěstí do obličeje. Tento se však ubránil a útočníka zahnal, k odcizení žádné věci nedošlo, věc oznámena PČR, která si věc převzala.

   Dne 27. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Masarykova vozidlo Škoda pick-up, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP MÚ. V sousedním stání tohoto parkoviště nalezen odstavený přívěs, který je evidentně taktéž dlouhodobě neprovozován a nesplňuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, vylepena výzva k odstranění přívěsu z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je přívěs evidován v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP MÚ.

   Dne 27. 5. ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Přemyslovská na zeď objektu mateřské školky sprejují tři mladíci nějaké nápisy - na místě se již nikdo nenacházel, na boční zdi byly čerstvě nasprejované nápisy, dle získaného popisu od oznamovatelky provedeno místní pátrání po podezřelých osobách a tyto osoby odpovídající popisu byly spatřeny na křižovatce ulic Husova a Levohradecká, dvě podezřelé osoby byly v ulici Levohradecká zadrženy, jedna z osob se dala na útěk a hlídce utekla, věc předána na místě PČR Libčice jako podezření z přečinu poškozování cizí věci - sprejerství i s podezřelými nezletilými osobami, vyrozuměni zákonní zástupci nezletilých osob, provedeno místní pátrání po třetí osobě s negativním výsledkem.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.