Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 28. 5. 2015 do 8. 7. 2015.

   Dne 29. 5. oznámen nález peněženky bez osobních dokladů, s platební kartou a finanční hotovost - peněženka uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

   Dne 29. 5. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z restaurace Bernard v ulici U hřiště v Žalově - řešeno na místě s obsluhou restaurace, hudba vypnuta, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 30. 5. oznámena dopravní nehoda na křižovatce ulic Přílepská, Přemyslovská a Lidická - výjezd na místo, tam již rychlá lékařská pomoc, hasiči, usměrňování dopravy, na místě si nehodu převzali policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov.

   Dne 31. 5. oznámeno, že na Levohradeckém náměstí upadl senior, je zraněný v obličeji a nemůže vstát - výjezd na místo, vzhledem k povaze zranění přivolána rychlá lékařská pomoc, která zraněného seniora ošetřila, vyrozuměn syn zraněné osoby.

   Dne 1. 6. ve večerních hodinách oznámena žádost Policie ČR o spolupráci při pátrání po nezletilci, který utekl z domova v Roztokách - provedeno místní pátrání ve spolupráci s PČR, nezletilec nalezen na Tyršově náměstí, předán rodičům.

   Dne 1. 6. v pozdních nočních hodinách oznámen nález volně pobíhající psa v serpentině, nalezený pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, v ranních hodinách zjištěn majitel, kterému byl pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 3. 6. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - podezřelá osoba se doznala, odcizené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, s podezřelou osobou věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 3. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezen v Tichém údolí volně pobíhající pes, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce MP, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, ve večerních hodinách zjištěn majitel, pes mu vydán v pořádku, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 3. 6. oznámeno odcizení nosiče na jízdní kola připevněného na tažném zařízení osobního automobilu v podzemních garážích Na Ostrohu v Jungmannově ulici, věc předána PČR Libčice.

   Dne 4. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Felklova vozidlo Škoda Forman, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno v evidenci vozidel, oznámeno MÚ Roztoky.

   Dne 5. 6. oznámeno odcizení 2 ks mobilních telefonů na podatelně Městského úřadu Roztoky na nám. 5. května s tím, že podezřelá osoba byla zadržena pracovníky úřadu - výjezd na místo, na místě zadržená podezřelá osoba, která se ke krádeži doznala, věc předána PČR Libčice i s podezřelou osobou, odcizené mobilní telefony podezřelá osoba dobrovolně vydala, vzhledem k výši způsobené věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

   Dne 6. 6. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - podezřelá osoba se doznala, odcizené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, s podezřelou osobou věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 6. 6. v nočních hodinách oznámena havárie cyklisty, který narazil do stromu na cestě z Tichého údolí směr Únětice - výjezd na místo, hlídka PČR Libčice si věc na místě převzala.

   Dne 7. 6. v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na autobusové zastávce v ulici Nádražní - výjezd na místo, zjištěna osoba, která se hlasitě smála, vyzvána ke ztišení, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 7. 6. oznámeno narušení občanského soužití na komunikaci v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, na místě od oznamovatelky zjištěno, že došlo ke slovnímu konfliktu mezi oznamovatelkou a majitelkou psa (rasa boxer), kterého venčila jeho majitelka na volno bez vodítka, majitelka psa po slovním konfliktu s oznamovatelkou z místa odešla, provedeno místní pátrání po majitelce psa dle získaného popisu osoby a jejího psa, pátrání s negativním výsledkem, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití a dále jako porušení OZV o pohybu psů na veřejných prostranstvích.

   Dne 8. 6. oznámena dopravní nehoda dvou vozidel bez zranění na silnici č. II/242 v místě U Váhy v k. o. Roztoky - výjezd na místo, na místo též hasiči a SDN PČR

Praha-venkov, která si na místě věc převzala, usměrňování dopravy.

   Dne 9. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezena v k. o. Roztoky na bývalé pražské silnici v místě někdejšího železničního přejezdu tzv. černá skládka ze starých pneumatik - zadokumentováno, oznámeno řediteli TS Roztoky, který zajistí jejich odstranění, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku.

   Dne 9. 6. oznámena krádež finanční částky z peněženky, kterou měl poškozený v kapse svých kalhot na Tyršově náměstí - provedeným šetřením bylo zjištěno, že poškozenému seniorovi před objektem bistra Pohoda neznámý muž s ženou nabízeli věci k prodeji (holicí strojek, kosmodisk, parfém), senior neměl o zboží zájem, ale dvojice se mu je snažila vnutit, po chvíli mu žena vytáhla peněženku se zadní kapsy kalhot a dala se i se svým společníkem na útěk, nabízené zboží zanechali na místě, poté nasedli do stříbrného vozidla a z místa odjeli, před odjezdem ještě odhodili peněženku, ze které odcizili finanční částku, provedeno místní pátrání dle získaného poznatku jak k podezřelým osobám, tak k vozidlu, pátrání s negativním výsledkem, věc předána PČR jako podezření z přečinu krádeže.

   Dne 10. 6. oznámen nález dokladu totožnosti na schodech v serpentině - vyrozuměna majitelka, která si jej na MP Roztoky převzala, majitelka by chtěla touto cestou poctivému nálezci poděkovat.

   Dne 10. 6. oznámen volně pobíhající pes v ulici Masarykova - výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl pes předán v pořádku, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 10. 6. oznámen nesnesitelný zápach a kouř v ulici Za Cihelnou - výjezd na místo, zjištěno, že zápach se šíří z areálu bývalé Barumky, provedeným šetřením zjištěno, že zápach se šíří se zařízení pyrolytické pece, vyrozuměn majitel, z jeho strany zjednána náprava.

   Dne 11. 6. oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici Lidická - zjištěna rozbitá skleněná výplň dveří, vyrozuměna majitelka, věc převzala PČR jako podezření z přečinu porušování domovní svobody a krádeže vloupáním, provedeno místní pátrání v okolí po podezřelé osobě s negativním výsledkem.

   Dne 12. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Tiché údolí vozidlo Honda Civic, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, oznámeno MÚ Roztoky.

   Dne 12. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Tiché údolí vozidlo Peugeot 309, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, oznámeno MÚ Roztoky, v následujících dnech provozovatel vozidlo odstranil z komunikace.

   Dne 12. 6. oznámen nález svazku klíčů v ulici Spěšného - nalezený svazek klíčů uložen na MP, ještě téhož dne zjištěn majitel, kterému byl svazek klíčů předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

   Dne 12. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů s přívěskem, nalezený svazek uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, roztoky. com a webových stránkách Města Roztoky.

   Dne 13. 6. ve večerních hodinách oznámeno odcizení zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena zaměstnanci prodejny - podezřelá osoba se doznala, odcizené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, s podezřelou osobou věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 14. 6. oznámeno fyzické napadení v ulici V Úvozu, provedeným šetřením bylo zjištěno, že poškozený byl napaden dosud nezjištěnou podezřelou osobou, která poškozenému nejprve oběma rukama bouchla do kapoty jeho vozidla a poté, co poškozený vystoupil z vozidla, jej podezřelá osoba udeřila pěstí do obličeje a způsobila mu krvácivé zranění, poškozenému vzhledem k povaze zranění přivolána rychlá lékařská pomoc, která si ho převzala do své péče a odvezla ho k ošetření na traumatologii, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku, bylo provedeno místní pátrání po podezřelé osobě.

   Dne 14. 6. oznámen nález peněženky v ulici Nádražní - peněženka uložena na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky.

   Dne 17. 6. oznámen únik plynu v ulici Palackého - výjezd na místo, na místě hasiči, provedeným šetřením zjištěno, že při výkopových pracích došlo k proražení hadice krumpáčem, přívod plynu uzavřen, na místo plynařská pohotovost, která poškození opravila, věc si převzala PČR.

   Dne 18. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Potoky odstavené vozidlo Multicar 22, bez registračních značek, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

   Dne 18. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezen v ulici Potoky odstavený nákladní automobil Avia, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo zapsáno v evidenci vozidel, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

   Dne 18. 6. oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí, kterého oznamovatel dovedl na MP, pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.

   Dne 18. 6. oznámena dopravní nehoda vozidla s chodcem v ulici Nádražní - výjezd na místo, přivolána rychlá lékařská pomoc, která si převzala nezletilce do jejich péče, na místo přivoláni policisté skupiny dopravních nehod, kteří si převzali dopravní nehodu k jejich realizaci, usměrňování dopravy.

   Dne 22. 6. oznámeno poškození střešní krytiny z eternitových šablon na střeše domu na Školním náměstí, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

   Dne 24. 6. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici Obránců míru odstavené vozidlo Škoda 120 L bez r. z., nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky, vozidlo v následujících dnech provozovatelem odstraněno z komunikace.

   Dne 25. 6. v rámci hlídkové činnosti v ulici Nádražní kontrolován dezorientovaný muž, který u sebe neměl žádný doklad totožnosti, předveden ke zjištění totožnosti osoby, po provedených úkonech osoba v pořádku propuštěna.

   Dne 26. 6. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny - podezřelá osoba se doznala, odcizené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, s podezřelou osobou věc přestupku vyřešena v blokovém řízení.

   Dne 29. 6. v nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Plavidlo - výjezd na místo, proveden odchyt psa rasy jezevčík, umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.

   Dne 1. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Jiráskova - výjezd na místo, na místě zjištěn zdroj hluku - soukromá oslava na pozemku jednoho z domů, na místě zjednána náprava, oslava ukončena, věc přestupku vyřešena napomenutím.

   Dne 2. 7. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici Legií odstavené vozidlo Alfa Romeo, bez r. z., nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

   Dne 4. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Puchmajerova - výjezd na místo, na místě zjištěn zdroj hluku, podezřelá osoba vyzvána ke zjednání nápravy, akce ukončena, věc vyřešena napomenutím.

   Dne 4. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Bernard v ulici U Hřiště - výjezd na místo, po rozhovoru s obsluhou restaurace z její strany zjednána náprava (restaurace uzavřena), věc vyřešena napomenutím.

   Dne 5. 7. ve večerních hodinách oznámena žádost PČR o spolupátrání po podezřelém řidiči vozidla zn. Škoda Superb černé barvy, které hlídky PČR pronásledovaly z Prahy 6 až do ulice Nad Vinicemi v Roztokách, kde poškozené vozidlo podezřelá osoba odstavila a z vozidla utekla, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě dle získaného popisu s negativním výsledkem, věc šetří PČR.

   Dne 6. 7. oznámeno, že na stavbě bývalé vily Amálka jsou prováděny hlučné stavební práce v době státem uznávaného svátku - na místě zodpovědná osoba (stavbyvedoucí) upozorněna na porušení OZV a vyzvána k ukončení hlučných prací, věc vyřešena na místě domluvou.

   Dne 7. 7. zadržena v ulici Puchmajerova v rámci hlídkové činnosti osoba podezřelá z toho, že ve večerních hodinách dne 5. 7. utekla před hlídkou PČR z odstaveného vozidla Škoda Superb v ulici Nad Vinicemi, podezřelá osoba předána PČR.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974882730 nebo 974882731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 

Děkujeme předem za spolupráci.

(Redakčně kráceno)

Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.