Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 9. 7. 2015 do 26. 8. 2015:

■    Dne 8. 7. oznámeno poškození keříků rybízu, růží a odcizení kaktusu i s květináčem na pozemku domu v ulici Nádražní -zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 9. 7. oznámeno nehybné mládě labutě na břehu řeky Vltavy v ulici Plavidlo v k. o. Roztoky - výjezd na místo, vyrozuměn Český svaz ochránců přírody, jejichž zaměstnanec si nemocnou labuť převzal na místě do péče (umístěna do záchranné stanice Aves v Brandýsku).

■    Dne 9. 7. oznámen nález svazku klíčů v ulici Pod Vodojemem - uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 10. 7. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Přemyslovská odstavené vozidlo Citroen Xantia, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, v následujících dnech vozidlo provozovatelem vozidla z komunikace odstraněno.

■    Dne 13. 7. oznámeno počmárání altánu hanlivými nápisy v areálu Roztoče v Havlíčkově ulici - výjezd na místo, předáno PČR.

■    Dne 13. 7. v rámci hlídkové činnosti provedena kontrola kontejnerových míst a v kontejnerovém místě v ulici Riegrova zjištěn odložený odpad - papírové krabice, pořízena fotodokumentace, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, zjištěna podezřelá osoba, která uložila tento odpad mimo kontejnerové nádoby na odpad, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 14. 7. v nočních hodinách oznámeno, že v nočním baru Emko je podnapilý host prokazující se jako policista, odmítá zaplatit a obtěžuje ostatní hosty tohoto nočního podniku - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, zjištěno, že se jedná skutečně o podnapilého policistu, který legitimuje ostatní návštěvníky a nechce jim vrátit jejich doklady totožnosti, věc si převzala PČR.

■    Dne 15. 7. oznámeni volně pobíhající dva psi v ulici Šaldova - psi umístěni do kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, psi mu vydáni v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 15. 7. oznámen nález mobilního telefonu Nokia 500 na parkovišti u Alberta na Tyršově náměstí - nalezený MT uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, roztoky.com a města Roztoky.

■    Dne 17. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Nad Vltavou - zjištěn zdroj rušení nočního klidu, hlasitá reprodukovaná hudba z pozemku jednoho z domů, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 17. 7. v nočních hodinách opakovaně oznámeno rušení nočního v ulici Olbrachtova - výjezd na místo, na místě zjištěn zdroj rušení nočního klidu z pozemku jednoho z domů v Olbrachtově ulici, kontaktována domácí osoba, vyzvána ke zjednání nápravy, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 17. 7. oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Eiffel na Tyršově náměstí - výjezd na místo, zjištěno, že v prostoru zahrádky restaurace hrála reprodukovaná hudba, obsluha restaurace vyzvána ke zjednání nápravy, hudba vypnuta, věc přestupku vyřešena napomenutím.

■    Dne 18. 7. opakovaně oznámeno rušení nočního klidu z prostor restauračního zařízení U Hřiště v Žalově - výjezd na místo, v prvním případě zjištěno rušení nočního klidu hlasitým řevem ze zahrádky restaurace, kontaktován personál, vyzván, aby se hosté přesunuli do vnitřku restaurace, což učinili, podruhé se hluk šířil z prostor restaurace otevřenými dveřmi, personál vyzván k tomu, aby se hosté ztišili, zjednána náprava, věc přestupku vyřešena napomenutím.

■    Dne 21. 7. oznámeno, že na majitelku domu v ulici Levohradecká se někdo dobýval, a když zjistil, že není dům opuštěný, ale že je majitelka doma, z místa utekl a nic neodcizil, na místo též hlídka PČR Libčice, provedeno místní pátrání dle získaného částečného popisu podezřelé osoby s negativním výsledkem.

■    Dne 23. 7. oznámen volně pobíhající pes na parkovišti u Tesca v Lidické ulici - pes odchycen, majitel kontaktován a pes mu byl v pořádku předán, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 23. 7. oznámena vypadlá kosí mláďata z hnízda na pozemku jednoho z domů v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, zjištěno, že ptáčata oznamovatelé brali do rukou, vzhledem k tomu přivolána pracovnice záchranné stanice Aves, která si opuštěná kosí mláďata převzala do péče.

■    Dne 24. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z bytu v ulici Felklova - výjezd na místo, zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 24. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Chelčického - výjezd na místo, zjištěna rodinná oslava, kontaktována domácí osoba, zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 24. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z domu v ulici Braunerova - výjezd na místo, zjištěna hlasitá hudba, kontaktována domácí osoba, zjištěno, že je pořádána domácí oslava, zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 24. 7. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Bernard v ulici U Hřiště - vzhledem k zaneprázdněnosti hlídky MP se na místo dostavila hlídka PČR Libčice, zjednána náprava, přestupek policisty PČR Libčice oznámen příslušnému správnímu orgánu, tj. Komisi pro projednávání přestupků při MÚ Roztoky.

■    Dne 25. 7. ve večerních hodinách oznámeno, že z terasy bytového domu v ulici Přemyslovská se valí voda - výjezd na místo, kontaktován jednatel SVJ, který uzavřel hlavní uzávěr vody v bytovém domě, přivoláni hasiči, kteří se pomocí žebříku dostali na terasu a uzavřeli vodovodní kohoutek, z něhož voda vytékala.

■    Dne 25. 7. v nočních hodinách oznámena dopravní nehoda v ulici Čáslavského s tím, že viník dopravní nehody naboural svým vozidlem tři zaparkovaná vozidla a nachází se na místě - výjezd na místo, zjištěno havarované vozidlo Ford Focus, na místo hlídka PČR, orientační dechovou zkouškou zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, na místě si věc převzali policisté skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov.

■    Dne 26. 7. oznámen nález dvou tašek na autobusové zastávce na Tyršově náměstí, obě tašky i s obsahem zajištěny na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 26. 7. oznámeno porušení OZV města Roztoky č. 2/2015, o rušení nočního klidu a regulaci hlučných činností, sekáním trávy sekačkou na pozemku domu v ulici Braunerova, a to v době, kdy je to zakázáno, tj. v neděli - výjezd na místo, na místě vyřešeno s přestupcem napomenutím, ukončil svoji činnost.

■    Dne 1. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Sedláčkova hlasitou hudbou a ohňostrojem - výjezd na místo, majitelka domu zjednala následně nápravu, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 1. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor zahrádky restaurace Bernard v ulici U Hřiště v Žalově - výjezd na místo, na zahrádce restaurace se nacházelo ještě asi 50 lidí a noční klid narušovali hlasitými projevy, hovořeno s personálem restaurace, který zjednal nápravu, návštěvníci restaurace zahrádku opustili, věc přestupku bude oznámena příslušnému správnímu orgánu, tj. Komisi pro projednávání přestupků při MÚ Roztoky.

■    Dne 2. 8. oznámeno odcizení zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí -provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny uložila zboží do látkové tašky, kterou měla u sebe, a prošla pokladnami, aniž by zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena zaměstnanci prodejny, ke krádeži zboží se podezřelá osoba doznala a vše dobrovolně vrátila, přestupek proti majetku vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 2. 8. oznámeno, že na pozemku domu v ulici Riegrova je prováděno sekání elektrickou sekačkou v době, kdy je to OZV o rušení nočního klidu a regulaci hluku zakázáno, tj. v neděli - výjezd na místo, osoba sekání ukončila, věc přestupku vyřešena napomenutím.

■    Dne 4. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru ubytovny Renova v Přílepské ulici - výjezd na místo, zjištěna hlasitá reprodukovaná hudba z jednoho z pokojů ubytovny, nájemník kontaktován, hudbu vypnul, věc přestupku vyřešena napomenutím.

■    Dne 4. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru zahrádky restaurace Na Růžku v Žalově - výjezd na místo, na zahrádce restaurace se nacházelo ještě několik lidí a noční klid narušovali hlasitými projevy, personál restaurace zjednal nápravu, návštěvníci restaurace zahrádku opustili, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 6. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru pozemku domu v ulici Třešňovka - výjezd na místo, zjištěn hluk z pozemku jednoho z domů v této ulici, kontaktován majitel domu, z jeho strany zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 8. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru ubytovny Renova v Přílepské ulici - výjezd na místo, na místě zjištěna hlasitá reprodukovaná hudba z jednoho z pokojů ubytovny, nájemník kontaktován, hudbu vypnul, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 8. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostoru pozemku domu v ulici MUDr. Tichého - výjezd na místo, zjištěn hluk ze soukromé oslavy, kontaktován majitel domu, který zjednal nápravu, přestupek vyřešen napomenutím

■    Dne 9. 8. oznámen nález nafukovacího lehátka v ulici Obránců míru - uloženo na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 9. 8. oznámen nález svazku klíčů na chodníku v ulici Chelčického - svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému byl předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 14. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z pozemku domu v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, na místě kontaktována majitelka domu, která zjednala nápravu, hudba byla ztlumena, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 15. 8. oznámen nalomený strom v ulici Tiché údolí, který by při pádu mohl zranit osoby procházející po komunikaci nebo poškodit majetek - výjezd na místo, předáno hasičskému záchrannému sboru, který poškozený strom ořezal.

■    Dne 15. 8. oznámeno vhození předmětů na pozemek domů v ulici Šaldova - výjezd na místo, zadokumentováno, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 15. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor zahrádky restaurace Bernard v ulici U Hřiště v Žalově - výjezd na místo, na zahrádce restaurace se nacházelo ještě několik osob, personál restaurace zjednal nápravu, návštěvníci restaurace zahrádku opustili, přestupek bude oznámen příslušnému správnímu orgánu, tj. Komisi pro projednávání přestupků při MÚ Roztoky.

■    Dne 16. 8. oznámen nález peněženky s doklady, kterou oznamovatel nalezl v řece Vltavě v k. o. Roztoky donesl na MP Roztoky, promočená peněženka uložena na MP Roztoky, vyrozuměn majitel, který si následujícího dne nalezenou peněženku osobně převzal na MP Roztoky, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 16. 8. v nočních hodinách oznámeno havarované vozidlo tov. zn. Škoda Superb v ulici Lidická s tím, že řidič vozidla se snaží z místa havárie utéct - výjezd na místo, v ulici Lidická nalezeno na travnatém pásu mezi komunikací a chodníkem odstavené havarované vozidlo, které bylo opuštěné, poblíže vozidla byla nalezena osoba, zjevně pod vlivem alkoholu, při předkládání dokladu totožnosti u této osoby zjištěn i doklad o registraci vozidla k poškozenému vozidlu, vyrozuměna PČR, která se na místo dostavila a celou věc si na místě převzala.

■    Dne 18. 8. v brzkých ranních hodinách oznámeno posprejované vozidlo, zaparkované před domem v ulici Sedláčkova, a znečištěná fasáda tohoto domu naházenými vajíčky z ulice - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, která si na místě věc převzala jako podezření z přečinu, na místě od oznamovatele zjištěno, že podezřelé osoby viděl před domem na ulici ze svého okna, ale tyto osoby z místa poté utekly, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem.

■    Dne 25. 8. oznámeno neoprávněné vniknutí cizí osoby do domu v ulici Lidická s tím, že obyvatelé tohoto domu podezřelou osobu zadrželi - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba neoprávněně bez vědomí domácích osob vnikla do domu v Lidické ulici, po přistižení domácí osobou uvnitř domu se dala na útěk, ale byla zadržena domácími osobami na ulici poblíže domu, jak bylo dále zjištěno, domácí osobě se ztratila z peněženky finanční hotovost, na místo hlídka PČR Libčice, která si věc i s podezřelou osobou převzala jako podezření z trestného činu porušování domovní svobody.

■    Dne 25. 8. oznámen nález dámské peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí na Tyršově náměstí, vyrozuměna majitelka, která si převzala nalezenou peněženku s obsahem na MP Roztoky, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 26. 8. oznámen nález mobilního telefonu Samsung na Tyršově náměstí -nalezený mobilní telefon uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.)

Děkujeme předem za spolupráci.    

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.