Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 27. 8. 2015 do 23. 9. 2015:

■    Dne 27. 8. oznámen volně pobíhající cizí pes v prostoru zahrádky restaurace Koruna v Tichém údolí - proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce MP, následujícího dne zjištěn majitel, pes předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 28. 8. oznámeno poškození předních světlometů osobního vozidla tov. zn. Mercedes na parkovišti u ubytovny v ulici Přílepská, na místo hlídka PČR Libčice, která si věc převzala jako podezření z tr. činu poškození cizí věci, provedeným šetřením zjištěna podezřelá osoba, tato osoba předána PČR Libčice.

■    Dne 21. 8. oznámen nález peněženky s osobními doklady v poštovní schránce České pošty v ulici Přemyslovská, poštovní doručovatelka nalezenou peněženku donesla na MP Roztoky, zjištěn a vyrozuměn majitel, který si následujícího dne převzal nalezené věci, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 2. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 3 ks klíčů, uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 4. 9. oznámeno, že v ulici Braunerova dva nezletilí chlapci házejí na ostatní kameny - výjezd na místo, na místě skupina čtyř dětí, které uvedly, že dva chlapci, kteří utekli, předtím ohrožovali ostatní děti, házeli po nich kameny a nadávali jim, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, dalším šetřením v následujících dnech zjištěny podezřelé osoby.

■    Dne 4. 9. oznámeno rušení nočního klidu z prostoru pozemku domu v ulici Sedláčkova - kontaktována domácí osoba, z její strany zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 5. 9. oznámeno, že ze zamčeného bytu bytového domu v Braunerově ulici vytéká voda a nájemníci nejsou doma - na místě již hasiči, zastavena hlavním uzávěrem voda v bytovém domě, vypnut proud, vyrozuměni nájemníci bytu, kteří se dostavili na místo.

■    Dne 7. 9. v rámci hlídkové činnosti odchycen v ulici 17. listopadu volně pobíhající pes, umístěn do kotce MP, zjištěna majitelka a pes jí byl předán v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 8. 9. oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí, oznamovatelka jej dovedla na MP, pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 10. 9. oznámeno poškození kabelu u satelitního přijímače na domu v ulici Přemyslovská, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 11. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezen na chodníku před prodejnou řeznictví v ulici Masarykova svazek klíčů, svazek uložen na MP, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 12. 9. oznámeno rušení nočního klidu z balkonu bytového domu v ulici Havlíčkova, výjezd na místo, kde byla zjištěna bavící se mládež na balkoně jednoho z bytů, zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 13. 9. oznámeno, že na pozemku domu v ulici Krolmusova je prováděno sekání trávy sekačkou v době, kdy je to OZV o rušení nočního klidu a regulaci hluku zakázáno, tj. v neděli - osoba provádějící sekání trávy poučena, že je to zakázáno, osoba sekání ukončila, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 14. 9. oznámeno odcizení prvků ztraceného bednění z nájezdu na pozemek v ulici Bělina, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 15. 9. oznámena osoba spící na schodech před prodejnou Albert na Tyršově náměstí - spící podnapilá osoba vzbuzena a vykázána z místa, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 15. 9. oznámen pasažér bez platné jízdenky ve vlakové soupravě ČD v železniční stanici Roztoky - pasažér bez platné jízdenky vyzván k prokázání totožnosti, provedena lustrace prostřednictvím PČR, zdali osoba není v pátrání (negativní), pasažér bez platné jízdenky průvodčím vykázán z vlakové soupravy.

■    Dne 15. 9. oznámeno rušení nočního klidu před objektem restaurace Eiffel na Tyršově náměstí - zastižena skupina osob v podnapilém stavu dělající hluk, zjednána náprava, přestupek vyřešen na místě domluvou.

■    Dne 17. 9. oznámeno odcizení prvků ztraceného bednění z nájezdu na pozemek v ulici Bělina, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 18. 9. oznámen nález peněženky s osobními doklady a finanční hotovostí - zjištěn a vyrozuměn majitel, který se následujícího dne se dostavil k převzetí nalezených věcí, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 19. 9. oznámeno v brzkých ranních hodinách, že se nějaký muž pokouší dostat do zajištěné bedny na led vedle vstupu do shopu BČS Pap Oil v ulici Přílepská - zadržena podezřelá osoba, na místo hlídka PČR Libčice, poškození bedny bylo hlídkou PČR kvalifikováno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 19. 9. oznámen poškozený betonový zátaras na okraji komunikace ulice Přemyslovská s tím, že do tohoto zátarasu narazil řidič s vozidlem tov. zn. Mercedes a po nárazu pokračoval směrem na Levý Hradec - výjezd na místo, provedeno místní pátrání po podezřelém vozidle, vozidlo s řidičem nalezeno v ulici U Zastávky, přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si na místě věc převzali k jejich realizaci i podezřelým řidičem poškozeného vozidla.

■    Dne 19. 9. oznámeno, že z okna ubytovny Renova v Přílepské ulici vypadla osoba, na místě rychlá lékařská pomoc, hasiči, hlídka PČR, poškozený převezen vozidlem rychlé lékařské pomoci do FN Motol.

■    Dne 21. 9. oznámena volně se pohybující ovce vedle komunikace ulice Za Potokem -na místě zjištěno, že ovce utekla z opuštěného oploceného pozemku otvorem v chatrném drátěném plotu, zahnána otvorem zpět na pozemek a otvor provizorně zajištěn, zjištěn majitel, tento vyrozuměn, dostavil se na místo a byl poučen o nutnosti učinit opatření, aby nedocházelo k úniku jeho hospodářských zvířat, přestupek byl vyřešen napomenutím.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.