Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 24. 9. 2015 do 26. 10. 2015:

■ Dne 25. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v bytovém domě v ulici Lederova - zjištěn hlasitý hovor z jednoho bytu, zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 26. 9. oznámen volně pobíhající pes v ulici Přílepská - proveden odchyt, pes umístěn do kotce OŽP, následujícího dne zjištěn majitel, pes mu byl vydán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 27. 9. oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí - proveden odchyt, pes umístěn do kotce OŽP, následujícího dne zjištěn majitel, pes mu byl vydán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 29. 9. oznámen nález věcí (rozbrušovačka a akušroubovák) na pozemku domu v ulici Šaldova - věci uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města.

■ Dne 1. 10. oznámena dezorientovaná starší žena pohybující se po ulici Masarykova -zjištěna totožnost ženy, dovedena do místa bydliště, kde byla předána rodině.

■ Dne 1. 10. ve večerních hodinách oznámen nález peněženky s osobními doklady v oblasti Praha 8 - Troja, oznamovatel ji odevzdal na MP Roztoky, vyrozuměn majitel, který si následující den vše převzal osobně na MP Roztoky, majitel by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat.

■ Dne 3. 10. ve večerních hodinách oznámen nález dětského kola v ulici Obránců míru - kolo uloženo na MP, následujícího dne zjištěn majitel, kterému bylo nalezené kolo předáno, majitel by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat.

■ Dne 4. 10. oznámeno, že na pozemku domu v ulici V Solníkách je prováděna hlučná stavební činnost v neděli, kdy je to OZV o rušení nočního klidu a regulaci hluku zakázáno - osoba provádějící hlučnou činnost poučena o zákazu, stavební činnost ukončila, přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 4. 10. oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Volvo, zaparkovaného v ulici Nerudova - věc na místě předána PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.

■ Dne 5. 10. oznámen nález bundy v ulici Masarykova, bunda uložena jako nález na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■ Dne 8. 10. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu štěkotem psa z bytu souseda v bytovém domě v Přemyslovské ulici - na místě v době příjezdu hlídky klid, hlídku kontaktoval oznamovatel, který uvedl, že jeho soused narušuje občanské soužití a ruší noční klid tím, že v bytě pravidelně křičí na psy a jeho psi štěkají, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku občanského soužití a rušení nočního klidu.

■ Dne 8. 10. oznámen volně pobíhající pes v ulici Horova - proveden odchyt, pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, kterému byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 9. 10. oznámeno napadení psa jinými dvěma volně pobíhajícími psy na komunikaci ulice Václavská, došlo i k pokousání osoby, která venčila poškozeného psa - provedeným šetřením zjištěno, že psi utekli z pozemku domu v ulici Vltavská, zjištěn majitel psů, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

■ Dne 10. 10. oznámeno napadení mezi dvěma osobami před objektem restaurace ve Spěšného ulici - zjištěni oba účastníci napadení, ke zranění nedošlo, lékařské vyšetření nevyžadováno, věc kvalifikována jako podezření z přestupku.

■ Dne 11. 10. oznámeno založení skládky odpadu ze zahrady v ulici Za Cihelnou -provedeno šetření k případu, věc kvalifikována jako podezření z přestupku.

■ Dne 11. 10. v pozdních nočních hodinách oznámena na konečné autobusu v Levohradecké ulici dezorientovaná žena - žena bez osobních dokladů nalezena u levohradeckého hřbitova, lustrací zjištěna její totožnost, přivolána rychlá lékařská pomoc, převezena do nemocničního zařízení a poté na záchytnou stanici.

■ Dne 12. 10. oznámeno poškrábané vozidlo tov. zn. Fiat Scudo na parkovišti za poštou v Nerudově ulici - výjezd na místo, vzhledem k výši způsobené škody věc předána PČR Libčice jako přečin poškozování cizí věci.

■ Dne 13. 10. oznámeno vloupání do prodejního stánku kebabu u Tesca v Lidické ulici - dosud nezjištěný pachatel vypáčil vchodové dveře do stánku, předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.

■ Dne 13. 10. oznámen nález opencard v ulici U Školky, kterou donesla oznamovatelka na MP Roztoky a uložila do schránky důvěry MP, zjištěna majitelka, které byla nalezená karta předána, majitelka by chtěla touto cestou poctivé nálezkyni poděkovat.

■ Dne 16. 10. oznámeno poškození vozidla tov. zn. Hyundai zaparkovaného v ulici Rýznerova - na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel poškrábal levé přední dveře vozidla, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

■ Dne 18. 10. oznámeno rušení klidu hlukem (řezání dlažby) v neděli, kdy je to OZV o rušení nočního klidu a regulaci hluku zakázáno - osoba podezřelá z porušení výše uvedené OZV upozorněna na platnost této vyhlášky, osoba činnost ukončila, přestupek byl vyřešen napomenutím.

■ Dne 21. 10. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolován řidič motocyklu (čtyřkolky), na které jely tři osoby - při kontrole zjištěno, že řidič motorové čtyřkolky požil před jízdou alkohol, předáno na místě PČR.

■ Dne 22. 10. oznámeny tři podezřelé osoby pohybující se v kolejišti v úrovni ulice Čakov - podezřelé osoby objeveny v ulici Plavidlo, provedena jejich lustrace (negativní), přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 23. 10. oznámen nález peněženky, zjištěn majitel, kterému byla nalezená peněženka s obsahem předána, majitel by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat.

■ Dne 23. 10. ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí -hlídka MP od oznamovatele zatoulaného psa převzala a umístila do kotce OŽP, následujícího dne zjištěna majitelka, které byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 23. 10. v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití v domě v Přemyslovské ulici, podezřelá osoba zde napadla bývalou družku - v době příjezdu hlídky na místě již klid, k napadání nedocházelo, provedenou dechovou zkouškou zjištěno, že podezřelá osoba byla pod vlivem alkoholu, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.