Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 27. 10. 2015 do 26. 11. 2015:

■ Dne 27. 10. oznámeno rušení nočního klidu v bytovém domě v ulici Masarykova - na místě zjednána náprava, domácí osoba upozorněna na porušení OZV, přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 28. 10. v rámci hlídkové činnosti zjištěna na Tyršově náměstí v pozdních nočních hodinách havárie vozidla tov. zn. Seat Ibiza, které narazilo do sloupu veřejného osvětlení, ten se po nárazu vozidla zlomil, na místě se nacházel řidič vozidla a dva spolujezdci, ke zranění nedošlo, orientační dechovou zkouškou na místě bylo zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, věc na místě předána PČR, vyrozuměn ředitel TS Roztoky, hlídkou MP místo zapáskováno (zamezení vstupu k poškozenému sloupu veřejného osvětlení).

■ Dne 28. 10. oznámeno poškození obrubníků v ulici Masarykova proti křižovatce s ulicí Dobrovolného - na místě zjištěno, že při ukládání kontejneru na pozemek mimo komunikaci došlo při průjezdu nákladního vozidla k poškození 4 ks obrubníků, zadokumentováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

■ Dne 30. 10. oznámen nález klíče od osobního vozidla v ulici Puchmajerova, uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com, v následujících dnech zjištěn majitel, kterému byl nalezený klíč předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

■ Dne 1. 11. oznámeno posprejované oplocení domu v ulici V Solníkách - předáno PČR Libčice.

■ Dne 2. 11. oznámeno narušení občanského soužití mezi druhem a družkou v bytě v ulici Obránců míru - výjezd na místo, na místě též hlídka PČR, která si věc přestupku proti občanskému soužití převzala.

■ Dne 5. 11. oznámen nález svazku klíčů s klíčem od vozidla tov. zn. VW v ulici Přílepská, svazek uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■ Dne 6. 11. nalezeny v ulici Třebízského dámské náramkové hodinky, hodinky uloženy na MP Roztoky, nález zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

■ Dne 6. 11. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěn volně pobíhající kozel po komunikaci Tiché údolí, zjištěn a vyrozuměn majitel, který se dostavil na místo, přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 8. 11. oznámena vytržená dvířka ze sloupku s elektroměrem u domu v ulici Legií, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■ Dne 8. 11. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny, kterou fyzicky napadala - provedenou lustrací na místě bylo zjištěno, že podezřelá osoba byla v posledních třech letech odsouzena za majetkovou trestnou činnost a touto krádeží, byť v přestupkové hodnotě, se dopustila pokračující trestné činnosti, na místě předáno PČR Libčice jako podezření z trestného činu.

■ Dne 8. 11. oznámen nález mobilního telefon zn. Sony Experia v ulici Masarykova, telefon uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

■ Dne 9. 11. oznámen volně pobíhající pes v ulici Lederova - oznamovatelka předala psa hlídce MP, pes umístěn do záchytného kotce MP Roztoky, zjištěn majitel, kterému byl pes v pořádku předán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 13. 11. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena opencard, zjištěn majitel, kterému byla karta předána, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat.

■ Dne 13. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezen na zastávce autobusu na Tyršově náměstí občanský průkaz, zjištěn majitel, kterému byl nalezený průkaz předán.

■ Dne 13. 11. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny - provedenou lustrací na místě bylo zjištěno, že podezřelá osoba byla v posledních třech letech odsouzena za majetkovou trestnou činnost a touto krádeží, byť v přestupkové hodnotě, se dopustila pokračující trestné činnosti, na místě předáno PČR Libčice jako podezření z trestného činu.

■ Dne 19. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Palackého vozidlo Opel Tigra, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Ro.

■ Dne 19. 11. oznámena pohřešovaná osoba, která opustila Domov Alzheimer v Roztokách v Nádražní ulici a nevrátila se - provedeno místní pátrání ve spolupráci s PČR, pohřešovaná nakonec nalezena v Odolené Vodě.

■ Dne 21. 11. oznámena žádost o pomoc hlídce pohotovostní jednotky PČR Praha, která pronásledovala podezřelé vozidlo z Prahy až do Roztok do ulice Pod Koláčovem, kde zanechal řidič vozidlo odstavené a utekl - výjezd na místo, provedeno místní pátrání po podezřelém řidiči v součinnosti s hlídkou PČR s negativním výsledkem, na žádost PČR umístěn na vozidlo technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (TPOZ), v průběhu dne se k převzetí vozidla dostavila osoba, která měla vozidlo v užívání, na příkaz PČR TPOZ z vozidla sejmuta a vozidlo této osobě předáno, věc v šetření PČR.

■ Dne 22. 11. oznámeno poškození trávníku neznámým postřikem na pozemku domu v ulici Třebízského - výjezd na místo, zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití a přestupku proti majetku.

■ Dne 23. 11. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici Nerudova vozidlo tov. zn. Volvo, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno, zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

■ Dne 23. 11. oznámeno narušení občanského soužití mezi druhem a družkou v Jungmannově ulici - v době příjezdu hlídky se na místě nacházela pouze poškozená, podezřelá osoba z místa odešla, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití, věc předána PČR Libčice, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci.

Závěrem bych chtěl za kolektiv strážníků Městské policie Roztoky všem občanům popřát krásné prožití vánočních svátků, bohatého ježíška a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
 

Petr Vevera

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.