Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 11. 2015 do 28. 12. 2015:

■ Dne 30. 11. oznámeno v brzkých ranních hodinách PČR Libčice, že na křižovatce ulic Lidická a Přemyslovská byl nalezen podchlazený tříletý chlapec - výjezd na místo, zjištěno od oznamovatelky, že tohoto nezletilého chlapce nalezla oblečeného pouze do pyžama a bez doprovodu, a proto ho vzala k sobě domů ohřát a převlékla jej do suchého oblečení, protože venku vydatně pršelo, a poté vyrozuměla rychlou lékařskou pomoc, která se na místě nacházela již před příjezdem hlídky MP, provedeno místní pátrání, zda-li se v okolí nenacházejí rodiče tohoto nezletilého dítěte a zda-li ho nehledají, s negativním výsledkem, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, která si věc na místě převzala, nalezené dítě převezeno na preventivní prohlídku do nemocničního zařízení FN Motol, následně zjištěni rodiče dítěte, kteří se sami přihlásili na policii s tím, že postrádají svoje nezletilé dítě, které odešlo z domova v době, kdy spali.

■ Dne 1. 12. oznámeno, že v recepci hotelu Academie došlo k pokusu podvodu při výměně peněz, což podezřelé osobě nevyšlo a z recepce odešla - provedeno místní pátrání dle získaného popisu s negativním výsledkem (prodleva mezi dobou, kdy se událost stala, a dobou oznámení).

■ Dne 3. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Legií odstavené vozidlo tov. zn. Renault, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno (propadlá TK), zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, tato výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky, v následujících dnech vozidlo provozovatelem z komunikace odstraněno.

■ Dne 4. 12. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ostrahou prodejny - na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny dala zboží pod bundu a prošla pokladnami, aniž by zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, odcizené věci vrátila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření přestupku proti majetku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 4. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici Libušina odložená koloběžka zn. Velamos, zajištěna a uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com, v následujících dnech zjištěna majitelka, které byla nalezená koloběžka předána.

■ Dne 6. 12. oznámen spadlý dřevěný telefonní sloup v ulici Zaorálkova u domu čp. 1342 - výjezd na místo, zjištěno, že došlo k pádu dřevěného sloupu O2 do vozovky, a to v důsledku uhnilého spodku, vyrozuměn provozovatel tohoto sloupu, sloup umístěn mimo komunikaci.

■ Dne 6. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka, zjištěna majitelka, které byla peněženka s obsahem předána, majitelka nalezené peněženky by touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat.

■ Dne 7. 12. oznámen nález odhozeného prázdného umělohmotného pětilitrového kanystru s otvorem na boku u křižovatky ulic Spěšného a Jana Palacha - zadokumentováno, dalším šetřením v ulici Spěšného nalezena čerstvá skvrna po provozní kapalině, pravděpodobně naftě, v ulici Šaldova nalezen u oplocení domu odhozený prázdný batoh a na křižovatce ulic Obránců míru a Spěšného nalezen odhozený plastový kanystr s otvorem na boku, nalezené věci zajištěny na MP, zadokumentováno, PČR Libčice na vědomí.

■ Dne 7. 12. oznámena olejová skvrna na komunikaci v ulici Žirovnického - výjezd na místo, zjištěn pruh oleje, který unikal z jedoucího vozidla, zadokumentováno, přivoláni hasiči, kteří provedli zasypání skvrny absorpčním materiálem.

■ Dne 8. 12. v brzkých ranních hodinách oznámen pokus vloupání do objektu trafiky v Nádražní ulici - na místě zjištěno, že dosud nezjištěný pachatel se pokusil vloupat do objektu trafiky v Nádražní ulici, a to tím způsobem, že se lešenářskou trubkou pokusil vypáčit mříž, což se mu nepodařilo, a poté se pokusil vytvořit otvor ve zdi, do trafiky se nedostal, na místě si věc převzala PČR.

■ Dne 9. 12. oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v domě v ulici Wolkerova - na místě v době příjezdu hlídky již klid, k napadání nedocházelo, provedeným šetřením bylo zjištěno, že došlo k fyzickému napadení manželky ze strany jejího manžela, a to po předchozí hádce, ke zranění osob nedošlo, poškozená osoba nevyžadovala lékařské ošetření, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■ Dne 14. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Legií odstavené vozidlo tov. zn. Opel Astra nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno (propadlá TK), zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

■ Dne 15. 12. v brzkých ranních hodinách oznámena dezorientovaná starší žena v ulici Masarykova - výjezd na místo, zjištěna výše popisovaná starší silně dezorientovaná žena bez dokladů, která nebyla schopna říci, jak se jmenuje a kde bydlí, přivolána rychlá lékařská pomoc, sanitním vozem žena převezena na urgentní příjem FN Motol, dalším šetřením zjištěno, o koho se jedná a kde bydlí, vyrozuměna dcera dezorientované osoby.

■ Dne 15. 12. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeny hnědé dioptrické brýle na šňůrce, uloženy na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

■ Dne 15. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Rýznerova odstavené vozidlo tov. zn. Opel Astra nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno (propadlá TK), zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidováno, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky, v následujících dnech vozidlo odstraněno provozovatelem z komunikace.

■ Dne 15. 12. v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z jednoho z pokojů na ubytovně Renova v ulici Přílepská - výjezd na místo, kontaktována podezřelá osoba, která byla poučena, že se dopouští přestupku, muž reagoval vulgárními slovy na adresu hlídky MP a neuposlechl výzvy, aby hlasitou reprodukovanou hudební produkci ukončil, před hlídkou se uzamkl v pokoji a na další bouchání na dveře nereagoval, věc kvalifikována a šetřena jako podezření přestupku proti veřejnému pořádku, bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání, kontaktován provozovatel ubytovny Renova.

■ Dne 18. 12. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Obránců míru odstavené vozidlo tov. zn. Citroen C5, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, které je evidentně delší dobu neprovozováno (propadlá TK), zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, výzva zaslána i osobě, na kterou je vozidlo evidován, oznámeno OSRMŽP MÚ Roztoky.

■ Dne 19. 12. v rámci hlídkové činnosti zjištěna zraněná podnapilá osoba na Tyršově náměstí, která nechtěla prokázat svoji totožnost, na místo přivolána hlídka PČR, během kontroly se začal muž sám od sebe svlékat, umístěn do služebního vozidla a přivolána rychlá lékařská pomoc, která převezla zraněného muže na ošetření do FN Motol, provedeným šetřením a na základě tvrzení přítomných svědků bylo zjištěno, že osoba si způsobilo zranění sama, když opakovaně v podnapilém stavu upadla.

■ Dne 20. 12. oznámen volně pobíhající pes v ulici Havlíčkova, který zaběhl do domu čp. 764, kde byl odchycen, pes umístěn do kotce OŽP, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, následujícího dne zjištěn majitel, tomu byl vydán pes v pořádku, věc přestupku vyřešena napomenutím.

■ Dne 21. 12. v nočních hodinách oznámena rvačka dvou osob v prostoru restaurace EMKO v Havlíčkově ulici - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR Libčice, v době příjezdu na místě již klid, oba dva účastníci rvačky zraněni, přivolána rychlá lékařská pomoc, která je odvezla na ošetření do FN Motol, věc si na místě převzala jako podezření z výtržnictví PČR Libčice.

■ Dne 23. 12. oznámena dopravní nehoda se zraněním v ulici Lidická - výjezd na místo, na místě rychlá lékařská pomoc, které převezla řidičku jednoho z vozidel na ošetření do FN Motol, na místo též hasiči, na místě usměrňování dopravy, na místo PČR Libčice a SDN PČR Praha-venkov, která si dopravní nehodu převzala.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.