Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 1. do 24. 2. 2016:

■    Dne 29. 1. oznámena krádež zboží v prodejně Rossmann v Lidické ulici - kvalifikováno a setřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 2. 2. oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí - majitelka si nalezenou peněženku převzala, majitelka by touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 2. 2. oznámen nález svazku klíčů Fab u železniční zastávky Roztoky-Žalov - nalezený svazek klíčů uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.

■    Dne 3. 2. v ranních hodinách oznámeny pomalované zdi autobusové zastávky na Tyršově náměstí - věc oznámena PČR, která si na místě věc převzala jako podezření z trestného činu.

■    Dne 3. 2. oznámeno poškození skleněných výplní oken zahradního domku v zahrádkářské kolonii U jezu II - neznámý pachatel poškodil skleněnou výplň, do objektu se nedostal, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 4. 2. v ranních hodinách oznámeno vloupání do restaurace Eiffel na Tyršově náměstí - výjezd na místo, na místo PČR, která si věc na místě převzala jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.

■    Dne 5. 2. oznámeno poškození oken dvou domů v ulici Burgerova a poškození skleněné výplně okna vozidla, zaparkovaného před domem - na místě se zdržoval podezřelý mladistvý, provedeným šetřením bylo zjištěno, že po předchozí hádce doma v rozrušení kamením rozbil okna a balkonové dveře u dvou domů a okénko u vozidla Smart, na místo hlídka PČR Libčice, která si na místě věc převzala jako podezření z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci.

■    Dne 5. 2. v nočních hodinách oznámeno, že kdosi leze po svodové rouře bytového vícepodlažního domu v Braunerově ulici a že pravděpodobně spadl dolů - na místě zjištěn muž, který v domě bydlí u své přítelkyně, ta ho však nechtěla pustit domů, a protože u sebe neměl klíče, chtěl se do domu dostat vyšplháním po okapovém svodu, část okapového svodu se s ním však utrhla, takže spadl dolů, ošetření odmítl s tím, že se mu nic nestalo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku (rušení nočního klidu).

■    Dne 7. 2. oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Chelčického, kdy si mezi sebou nadávali, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 7. 2. oznámeno personálem prodejny Rossmann v Lidické ulici, že v prostoru prodejny se nachází osoba podezřelá z krádeže ohlášené na MP Roztoky dne 29. 1. 2016 a že mají podezření, že tato osoba v prostoru prodejny opět odcizila nějaké zboží -na místě personálem označena podezřelá osoba, ta vyzvána k vydání odcizených věcí, což dobrovolně učinila, dalším šetřením se doznala i ke krádeži ze dne 28. 1. a způsobenou škodu na místě dobrovolně uhradila, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 10. 2. oznámeno, že v domě v ulici Tiché údolí je uzamčená seniorka, která neotvírá a je slyšet její sténání - výjezd na místo, uvnitř nalezena seniorka ležící na podlaze, přivolána rychlá lékařská pomoc, která převezla seniorku do nemocničního zařízení, kontaktováni příbuzní, kteří se dostavili na místo k zajištění bytu.

■    Dne 12. 2. oznámen nález OP a osvědčení o registraci vozidla na křižovatce ulic Jana Palacha a Nerudova - vyrozuměna osoba, na kterou jsou nalezené doklady vydány, nalezené doklady jí předány, tato osoba by chtěla poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 18. 2. oznámen nález mobilního telefonu na křižovatce ulic Obránců míru a Jiráskova - telefon uložen na MP Roztoky, v následujících dnech zjištěna majitelka, které byl nalezený mobilní telefon předán, majitelka by touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 18. 2. oznámen zraněný srnec v zalesněném prostoru v ulici Tiché údolí - srnec na místě předán členu mysliveckého sdružení.

■    Dne 19. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno v ulici U zastávky odstavené vozidlo, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, kterému byla zaslána výzva, oznámeno OSRMŽP MÚ Ro.

■    Dne 19. 2. ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda se zraněním v ulici Felklova - na místě již rychlá lékařská pomoc, zjištěno, že řidič vozidla Škoda Fabia táhl za svým vozidlem osobu na sáňkách, tato osoba ze sáněk spadla a utrpěla otřes mozku a zranění na temeni hlavy, zraněný převezen do nemocničního zařízení, na místo hlídka PČR, která si na místě věc převzala.

■    Dne 21. 2. oznámena navrtaná nádrž vozidla, zaparkovaného v ulici Přemyslovská - vzhledem k úniku kapaliny na vozovku přivolán i HZS, který provedl zasypání místa absorpčním materiálem, na místo též hlídka PČR Libčice, která si převzala věc jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 22. 2. oznámeno vloupání do vozidla, zaparkovaného v ulici Šebková, kdy nezjištěný pachatel se vloupal do vozidla a odcizil tašku s bowlingovými koulemi - věc předána PČR Libčice k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.