Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 24. 2. do 29. 3. 2016:

■ Dne 24. 2. oznámen volně pobíhající pes v ulici Legií - pes umístěn do kotce MP, zjištěn majitel, pes mu předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 24. 2. oznámen volně pobíhající pes v ulici Třešňovka - pes umístěn do kotce OŽP, následujícího dne zjištěn majitel, pes mu byl předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 25. 2. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěna v ulici Nádražní osoba ležící na chodníku - zjištěno, že osoba zakopla a poranila si ruku, vyžádána rychlá lékařská pomoc.

■ Dne 27. 2. oznámen nález mobilního telefonu Nokia - telefon uložen na MP, téhož dne byl zjištěn majitel, dostavil se na MP a nalezený mobilní telefon mu byl předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■ Dne 28. 2. ve večerních hodinách oznámeno volné pobíhání psa po prostranství v ulici Levohradecká s tím, že tento pes napadá psa oznamovatele - na místě zjištěno, že pes, který napadal psa oznamovatele, a osoba, která tohoto psa doprovázela a neměla ho na vodítku, se na místě již nenacházejí, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě a jejím psu s negativním výsledkem, zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku.

■ Dne 29. 2. oznámeno napadení prodavače v prodejně Zdravé výživy na Tyršově náměstí - na místě v pasáži přistižena silně podnapilá podezřelá osoba, která si nejprve koupila zboží, poté vnikla za pult, kde do prodavače začala strkat a pokusila se ho zatlačit do kanceláře prodejny, k vyhrožování ani ke zranění nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■ Dne 1. 3. oznámena nalezená platební karta v ulici Kroupka - vyrozuměna majitelka a platební karta jí byla předána.

■ Dne 2. 3. oznámen volně pobíhající pes rasy border kolie v ulici Obránců míru - pes umístěn do záchytného kotce MP, vyrozuměna majitelka, pes předán majitelce v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 6. 3. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi nájemníky na ubytovně - na místě již klid, k napadení nedošlo, pouze hádka mezi spolubydlícími, věc kvalifikována a šetřena jako přestupek proti občanskému soužití.

■ Dne 10. 3. oznámeno, že v prostoru dětského hřiště na Obránců míru má docházet k vyhrožování ze strany dvou mladíků skupince nezletilých dívek - výjezd na místo, dalším šetřením zjištěny podezřelé osoby, které byly předány hlídce PČR Libčice, na místo též policisté skupiny kriminální policie a vyšetřování PČR Praha-venkov, kteří si na místě věc převzali. (Prosíme případné svědky této události, kteří by mohli přispět k jejímu objasnění, aby se přihlásili na MP Roztoky, popřípadě přímo na Obvodní oddělení PČR Libčice, tel. 974 882 730.)

■ Dne 10. 3. ve večerních hodinách oznámeno napadení mezi druhem a družkou - na místě se nacházel pouze oznamovatel, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že jeho družka ho po slovní rozepři fyzicky napadla a poté z domu odešla, ke zranění nedošlo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití.

■ Dne 13. 3. v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Masarykova řidič vozidla tov. zn. Renault Scenic - při kontrole zjištěno, že řidič vozidla požil před jízdou alkohol, na místo hlídka PČR Libčice, která si věc převzala.

■ Dne 16. 3. oznámen volně pobíhající pes v ulici U Zastávky - proveden odchyt psa, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, vyřešeno v blokovém řízení.

■ Dne 17. 3. ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti nalezen v prostoru železniční stanice Roztoky-Žalov svazek klíčů - uloženy na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.

■ Dne 21. 3. oznámeno, že v ulici Masarykova došlo k poškození dvou zaparkovaných vozidel projíždějícím vozidlem tov. zn. Mercedes - viník z místa nehody ujel, provedeným pátráním nalezeno vozidlo, kterým bylo způsobeno poškození zaparkovaných vozidel, na místo vyžádáni policisté skupiny dopravních nehod PČR, kteří si po svém příjezdu věc převzali.

■ Dne 22. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezen na volně přístupném pozemku odstavený vrak vozidla bez registračních značek - zadokumentováno, vylepena výzva k odstranění vraku, provedeno šetření ke zjištění majitele, oznámeno OSRMŽP MÚ Ro.

■ Dne 24. 3. oznámen volně pobíhající pes po Tyršově náměstí s tím, že napadl jiného psa rasy kokršpaněl - provedeným šetřením zjištěn pes, který se volně pohyboval po Tyršově nám., tohoto psa již měla osoba za něj v té době odpovědná na vodítku, tato osoba se doznala, že při venčení pes utekl, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, vyřešeno v blokovém řízení.

■ Dne 24. 3. oznámen nález svazku klíčů na Tyršově náměstí - uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky.

■ Dne 25. 3. oznámeno, že na pozemek opuštěné vily v ulici Tiché údolí vnikli čtyři mladíci a rozbíjejí okna - podezřelé nezletilé osoby zadrženy, k poškození se doznaly, do objektu opuštěné vily nevnikly, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

■ Dne 27. 3. oznámen nález svazku klíčů na schodech v serpentině - svazek klíčů uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.