Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 30. 3. do 27. 4. 2016:

■ Dne 30. 3. oznámeno napadení oznamovatelky ze strany jejího manžela v sklepních prostorách bytového domu v Najdrově ulici - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití, v průběhu dalšího šetření v následujících dnech zjištěny skutečnosti, které vedly k podezření z trestného činu, a proto byla věc předána PČR Libčice.

■ Dne 4. 4. v rámci hlídkové činnosti nalezeno na Tyršově náměstí na parkovišti odstavené vozidlo tov. zn. Fiat Uno, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedeno šetření k provozovateli vozidla, oznámeno OSRM ŽPMÚ Ro.

■ Dne 4. 4. oznámeno, že v ulici Legií seniorka nereaguje na bouchání, neotvírá a oznamovatelka má obavu o její zdraví - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, na místě zjištěno, že je dům zamčený a v poštovní schránce delší dobu nevybraná pošta, zjištěno pootevřené okno na verandu, kterým poté vstoupila hlídka PČR do domu, a uvnitř objektu byla nalezena zesnulá seniorka, věc v šetření PČR.

■ Dne 4. 4. oznámen volně pobíhající pes rasy munsterlandský ohař, nalezen na okraji pole u křižovatky ulic Plzeňská a Zeyerova, oznamovatel jej přivedl na MP Roztoky - zjištěn majitel, pes mu byl předán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.

■ Dne 5. 4. ve večerních hodinách oznámeno volné pobíhání psa po Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel tohoto volně pobíhajícího psa dovedl na MP Roztoky - pes umístěn do záchytného kotce MP, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, následujícího dne zjištěn majitel tohoto psa, pes majiteli předán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 7. 4. oznámen nález peněženky s doklady u kontejneru v prostoru parkoviště u Alberta - zjištěn majitel, nalezené doklady mu byly předány, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■ Dne 9. 4. oznámeno vloupání do objektu opuštěného domu v ulici Na Vyhlídce s tím, že podezřelé osoby z místa utekly - výjezd na místo, zjištěny dvě podezřelé osoby, provedeným šetřením zjištěno, že nejprve přelezly oplocení domu, vytlačily provizorní kartonovou výplň okna objektu domu a vnikly do domu, poté byly vyrušeny oznamovatelkou a z místa utekly, vyžádána na místo PČR, která se dostavila na místo a věc si převzala i s podezřelými osobami jako podezření z trestného činu.

■ Dne 9. 4. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou reprodukovanou hudbou z restaurace Eifel na Tyršově náměstí - výjezd na místo, řešeno s obsluhou restaurace, zjednána náprava (hudba ztišena), přestupek vyřešen napomenutím.

■ Dne 14. 4. oznámen nález klíče na dálkové ovládání od vozidla Škoda na Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel ho donesl na MP Roztoky - zjištěn majitel, nalezený klíč mu byl předán ještě téhož dne, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■ Dne 14. 4. oznámeno poškození oplocení pozemku domu v ulici Na Vyhlídce - výjezd na místo, na místě bylo provedeným šetřením zjištěno, že k poškození oplocení došlo v důsledku stavebních prací na sousedním pozemku, došlo k odstranění pletiva, které bylo smotáno, byly vytrhány sloupky oplocení a dále při provádění terénních úprav byla nahrnuta hlína až na pozemek oznamovatele, zadokumentováno, oznámeno stavebnímu úřadu při MÚ Roztoky, věc vzhledem k výši způsobené škody předána PČR Libčice.

■ Dne 15. 4. oznámeno podezření z narušení občanského soužití v ulici Levohradecká -výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku narušení občanského soužití.

■ Dne 17. 4. oznámeno odcizení dámského trekingového kola před prodejnou Na Sekeře v ulici Lidická - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■ Dne 19. 4. v rámci hlídkové činnosti na louce pod Řivnáčem nalezena skládka odpadu (pneumatiky a napytlovaný odpad), zadokumentováno, vyrozuměn ředitel Technických služeb města Roztoky, které nalezený odpad odklidily.

■ Dne 19. 4. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Masarykova u dětského hřiště odstavené vozidlo tov. zn. Ford Sierra, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, provedeno šetření k provozovateli vozidla, oznámeno OSRM ŽPMÚ Ro.

■ Dne 19. 4. oznámeno poškození osobního automobilu tov. zn. Škoda Fabia, zaparkovaného na Tyršově náměstí na parkovišti u Pohody, kdy dosud nezjištěný pachatel poškrábal nezjištěným předmětem lak pravých předních a zadních dveří vozidla.

■ Dne 20. 4. oznámen volně pobíhající pes rasy kokršpaněl v ulici Na Vyhlídce s tím, že oznamovatel psa sám odchytil - výjezd na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 20. 4. oznámen volně pobíhající pes rasy munsterlandský ohař v ulici Jana Palacha s tím, že oznamovatel psa sám odchytil - výjezd na místo, pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel, majiteli pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■ Dne 22. 4. oznámeno v ranních hodinách narušení občanského soužití v bytovém domě v ulici Masarykova - výjezd na místo, na místě jíž klid, věc zadokumentována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■ Dne 22. 4. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Levohradecká - výjezd na místo, na místě zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■ Dne 23. 4. oznámen pokus vloupání do kostela sv. Klimenta na Levém Hradci - výjezd na místo, na místě zjištěn zvenčí o fasádu opřený žebřík a poškozená mříž okna, zjištěno, že mříž se pokusil pachatel vypáčit, ale to se mu nepodařilo, takže do kostela se pachatel nedostal, věc předána PČR.

■ Dne 23. 4. oznámeno opětovné narušení občanského soužití v bytovém domě v ulici Masarykova - výjezd na místo, na místě jíž klid, věc zadokumentována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.