Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 28. 4. do 1. 6. 2016:

■    Dne 29. 4. oznámena krádež ve vlaku z Kralup do Roztok - zjištěno, že ke krádeži došlo v železniční stanici Libčice, na místo PČR Libčice, která si na místě věc převzala.

■    Dne 3. 5. oznámeno pokousání psa volně pobíhajícím psem na Holém vrchu - zadokumentováno, šetřeno jako podezření z přestupku (žádáme svědky této události, kteří by mohli přispět k objasnění - dosud nezjištěný majitel, jehož pes způsobil pokousání jiného psa, je ve věku cca 35 let, atletické postavy, pravděpodobně řidič tmavého vozu SUV nezjištěné značky, který v oblasti Holého vrchu cvičí dva psy amerického pitbulteriéra k tahání břemen).

■    Dne 5. 5. v ranních hodinách oznámeno vloupání do prodejny Orbisfood v Nádražní ulici - pachatel vnikl do objektu oknem, vypáčil pokladnu a odcizil finanční hotovost, věc na místě předána PČR Libčice jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

■    Dne 6. 5. oznámen nález ztraceného OTP ve schránce MÚ Roztoky - předáno provozovateli vozidla, provozovatel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 6. 5. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití na ubytovně Renova v Přílepské ulici - došlo k napadení se zraněním mezi spolubydlícími na ubytovně, věc si převzala PČR Libčice jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 8. 5. ve večerních hodinách oznámen nález bankovky na ulici U Zastávky, bankovka uložena na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města Roztoky.

■    Dne 9. 5. oznámen nález odloženého batohu na lavičce autobusové zastávky U Rybníčku - zjištěn a vyrozuměn majitel, kterému byl batoh předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 10. 5. ve večerních hodinách oznámeno napadení v herně v Nádražní ulici -na místě hlídka PČR Libčice, která si věc převzala.

■    Dne 12. 5. oznámen volně pobíhající pes v ulici Potoky - pes odchycen a umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel psa, kterému byl pes v pořádku vydán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 13. 5. oznámeno odcizení peněženky a platební karty z odložené školní tašky ve školní tělocvičně ZŠ Roztoky - věc předána PČR Libčice jako podezření z trestného činu.

■    Dne 17. 5. oznámen nález svazku klíčů na Tyršově náměstí - zjištěna majitelka, které byly klíče předány, majitelka by touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat.

■    Dne 18. 5. oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda na parkovišti u prodejny Rossmann v Lidické ulici - PČR si na místě věc převzala jako podezření z trestného činu.

■    Dne 19. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěn v místě kontejnerů na tříděný odpad v místě Na Sekeře značný nepořádek vytvořený papírovým odpadem uloženým mimo kontejnerové nádoby - šetřeno jako podezření z přestupku proti veřejnému pořádku, zjištěny podezřelé osoby, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 20. 5. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Na Vyhlídce - výjezd na místo, na místě již klid, věc šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 23. 5. oznámeno narušení občanského soužití na ulici Spěšného - výjezd na místo, na místě již klid, věc šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 24. 5. oznámen nález klíče od vozidla na autobusové zastávce na Tyršově náměstí, klíč uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky a města.

■    Dne 26. 5. v nočních hodinách oznámen silný zápach v ulici Přemyslovská - na místě zjištěno, že se zápach šíří z prostoru bývalého objektu Barum v Přemyslovské ulici, a to z provozovny firmy Metalclean z pyrolýzní pece, oznámeno inspekci životního prostředí.

■    Dne 27. 5. oznámen volně pobíhající pes po Tyršově náměstí, který zaběhl do prodejny Albert - pes odchycen a umístěn do kotce OŽP, zjištěn majitel psa, kterému byl pes v pořádku vydán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 28. 5. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z prostor restaurace Na Růžku - výjezd na místo, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 29. 5. oznámena žádost o součinnost s PČR ve věci pokusu o sebevraždu osoby v ulici Šebkova - na místě zjištěna osoba vyhrožující podřezáním si krku nožem, na místě též hlídka PČR, ke zranění osoby nedošlo, věc si na místě převzala PČR, osoba převezena do nemocničního zařízení.

■    Dne 31. 5. v nočních hodinách oznámeno odcizení peněženky v restauraci Na Vrškách - předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.