Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 2. 6. do 13. 7. 2016:

■    Dne 1. 6. asistence rychlé lékařské službě při transportu agresivního zraněného muže (z dopravní nehody) do nemocničního zařízení.

■    Dne 2. 6. oznámen nález svazku klíčů s přívěskem v ulici Sedláčkova - nalezený svazek klíčů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 3. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Masarykova před prodejnou - výjezd na místo, na místě skupina mladých lidí, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 4. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu u restaurace Eiffel na Tyršově náměstí - výjezd na místo, na místě skupina lidí, zjednána náprava, přestupek vyřešen na místě domluvou.

■    Dne 5. 6. oznámen hluk z práce s elektrickým pracovním nářadím (pila, vrtačka) v době, kdy je to obecně závaznou vyhláškou města Roztoky zakázáno, tj. v neděli, z pozemku domu v ulici Spěšného - výjezd na místo, majitel domu upozorněn na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 5. 6. oznámen hluk z elektrické sekačky při sekání trávy v ulici Potoky, v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli - výjezd na místo, provedeno šetření, zjištěno, z kterého pozemku hluk pochází, majitel pozemku upozorněn na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 6. 6. v rámci hlídkové činnosti v ulici Svobody nalezeno odstavené vozidlo tov. zn. Mercedes Benz A 170, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, provedenou lustrací zjištěn provozovatel vozidla, kterému byla též zaslána výzva, oznámeno OSRMŽPMÚ Ro.

■    Dne 6. 6. oznámeno poškození části oplocení pozemku domu v ulici Na Vyhlídce -výjezd na místo, na místo též pracovníci stavebního úřadu MÚ Roztoky, provedeným šetřením zjištěno, že k poškození oplocení došlo v důsledku stavebních prací na sousedním pozemku, došlo k odstranění pletiva, které bylo smotáno, sloupky byly odřezány, stavitelem provedeno provizorní oplocení z roxorů, hranice sousedních pozemků tímto provizorním oplocením byla posunuta, stavitel vyzván pracovníky stavebního úřadu ke zjednání nápravy, zadokumentováno.

■ Dne 8. 6. oznámeno pokousání psa jiným psem v ulici U Hřiště - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že v době, kdy oznamovatelka procházela se svým psem, kterého měla na vodítku, ulicí U Hřiště, z otevřených vrat na pozemek jednoho z domů vyběhl jiný pes, který se zakousl psu oznamovatelky do hřbetu, psy se podařilo jiné osobě od sebe oddělit -majitelka poškozeného psa vyzvána, aby se svým psem navštívila veterináře, provedeno šetření ke zjištění majitele psa, který způsobil zranění, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku, přestupek oznámen příslušnému správnímu odboru k projednání.

■    Dne 9. 6. oznámen uhynulý kvakoš noční na protipovodňovém valu u řeky Vltavy (v místě vedle VÚAB Pharma) - výjezd na místo, uhynulý pták zajištěn a předán veterináři MVDr. Šavrdovi.

■    Dne 10. 6. oznámen nález dámských náramkových hodinek zn. Bentime v ulici Šaldova s tím, že je oznamovatel donesl na MP - nalezené hodinky uloženy na MP, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky, MP Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 10. 6. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Tiché údolí mezi řidičem vozidla AUDI a cyklistou - věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 10. 6. oznámeno napadání mezi mužem a ženou v ulici Obránců míru v místě u dětského hřiště - výjezd na místo, na místě zjištěn manželský pár v rozvodovém řízení, provedeným šetřením zjištěno, že došlo ke vzájemnému napadání, a v době, kdy chtěl odjet muž se svým synem, kterého měl v autosedačce ve svém vozidle, tak jeho žena mu chtěla v odjezdu zabránit a opřela se o přední kapotu, nato se muž se svým vozidlem rozjel a s ženou na přední kapotě ujel cca 100 metrů, až do místa, kde byl zastaven svědky události - přivolána PČR, která si na místě věc převzala i se zúčastněnými osobami k jejich realizaci, dále na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, která zúčastněné osoby ošetřila.

■    Dne 13. 6. oznámen volně pobíhající pes v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, na místě kontaktován oznamovatel, který odchytil volně pobíhajícího psa rasy kříženec jezevčíka a Jack Russell teriéra, hlídka MP převzala od oznamovatele tohoto psa, který měl na krku obojek se známkou ÚMČ Prahy 6 - Suchdol s identifikačním číslem, pes umístěn do záchytného kotce MP, zjištěn majitel psa, kterému byl pes předán, přestupek vyřešen v blokovém řízení.

■    Dne 15. 6. oznámena žádost PČR o spolupráci při pátrání po osobě, která v obci Únětice vnikla do objektu domu, a poté co byla vyrušena sousedy, z místa utekla -provedeným pátráním dle získaného popisu podezřelé osoby byla osoba zadržena hlídkou MP Roztoky na cestě u Spáleného mlýna v k. o. Roztoky, podezřelá osoba bez dokladů, polské národnosti, předána PČR Libčice k jejich realizaci, dalším šetřením v evidencích PČR bylo zjištěno, že jde o osobu vyhlášenou v pátrání po osobách.

■    Dne 15. 6. oznámeno narušení občanského soužití v prostoru železniční stanice Roztoky - výjezd na místo, zjištěno, že vlakvedoucí vlakové soupravy z Kralup do Prahy vyloučil v železniční stanici Roztoky osobu bez platného jízdního dokladu, tato osoba se v prostoru železniční stanice chovala agresivně a poté, co opustila prostor železniční stanice, navštívila pizzerii v Nádražní ulici, kde došlo ke konfliktu s provozovatelem této pizzerie, věc zadokumentována, kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 16. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek klíčů, uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, následujícího dne zjištěn majitel svazku klíčů, klíče předány majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 17. 6. v brzkých ranních hodinách oznámen volně pobíhající pes v ulici Puchmajerova s tím, že ho oznamovatel dovedl na MP - zjištěn a vyrozuměn majitel, nalezený pes předán majiteli v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 18. 6. ve večerních hodinách oznámena žádost PČR o spolupráci při zajištění místa dopravní nehody se smrtelným zraněním v k. o. Roztoky (na silnici Roztoky - Praha 6 - Sedlec) - komunikace uzavřena po dobu vyšetřování dopravní nehody policisty Skupiny dopravních nehod PČR.

■    Dne 18. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor zahrádky restaurace U Koruny - výjezd na místo, zjištěno, že se zde probíhá oslava svatby, zjednána náprava, přestupek na místě vyřešen domluvou.

■    Dne 21. 6. oznámen pracovní úraz na stavbě komunikace ulice Smetanova, kdy jeden z dělníků si pustil na ruku obrubník a rozdrtil si dva prsty - výjezd na místo, na místě již rychlá lékařská pomoc, která odvezla zraněného dělníka na plastiku do FN Vinohrady, na místo též PČR, která si věc na místě převzala k jejich realizaci.

■    Dne 21. 6. ve večerních hodinách oznámen nález koloběžky Scooter u bankomatu České spořitelny v Lidické ulici - nalezená koloběžka uložena na MP Roztoky, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 22. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezeny identifikační karty zaměstnance Dopravního podniku hl. města Prahy - vyrozuměn zaměstnavatel, nalezené identifikační karty předány příslušnému zaměstnanci, ten by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 22. 6. oznámen nález pouzdra s doklady na křižovatce ulic Haškova a Jana Palacha - vyrozuměn majitel, nalezené doklady mu byly předány, majitel dokladů by chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 22. 6. oznámen nález svazku klíčů v průchodu vedle hotelu Academic na Tyršově náměstí - zjištěn majitel klíčů, nalezené klíče předány, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 22. 6. oznámeno odcizení kabelky z pozemku domu v ulici Tiché údolí s tím, že podezřelá osoba ujíždí na jízdním kole - výjezd na místo, provedeno místní pátrání dle získaného popisu, podezřelá osoba zadržena na panelové cestě vedle řeky Vltavy směr na Prahu 6 - Sedlec, a to v místě bývalého železničního přejezd, u podezřelé osoby nalezen mobilní telefon, který byl uložen v odcizené kabelce, mezitím odcizená kabelka nalezena ve Svojsíkových sadech u Únětického potoka, na místo hlídka PČR, která si věc na místě převzala i s podezřelou osobou.

■    Dne 22. 6. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor restaurace Na Růžku - výjezd na místo, zjištěno, že hosté se baví na zahrádce restaurace, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 23. 6. oznámeno odcizení betonového poklopu ze studny na pozemku zahrady na Holém vrchu - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 23. 6. oznámen nález OTP od vozidla r. z. 1SL 6373 v ulici Sv. Ludmily - vyrozuměn zástupce provozovatele, kterému bylo nalezené OTP předáno, ten by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 23. 6. oznámeno vloupání do domu v ulici Lidická - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, která si věc převzala jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a porušování domovní svobody k jejich realizaci.

■    Dne 24. 6. v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu při montáži lešení na bytovém domě v ulici Braunerova - výjezd na místo, zjištěni pracovníci, kteří prováděli montáž lešení, poučeni, že do 6.00 hodin je noční klid, nařízeno zastavení činnosti a pokračování až po 6.00 hodině, přestupek vyřešen domluvou.

■ Dne 24. 6. oznámeno vloupání do domu v ulici V Solníkách - výjezd na místo, zjištěno, že neznámý pachatel v nočních hodinách vnikl na pozemek a poté do objektu domu, kde odcizil peněženku s finanční hotovostí a klíče od garáže, následně vnikl do garáže, kde odcizil tři jízdní kola a vysokotlaký čistič, na místo přivolána hlídka PČR, která si na místě věc převzala jako podezření z trestného činu.

■    Dne 25. 6. oznámeno vzájemné napadení dvou osob v ulici Horova - výjezd na místo, na místě již klid, obě osoby zraněny, nabídnutou lékařskou pomoc, odmítli s tím, že se nejedná o nic vážného, pouze zakrváceni, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, která si věc převzala jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 25. 6. oznámen spadlý strom přes cestu v ulici Tiché údolí - výjezd na místo, přivoláni hasiči, kteří spadlý strom rozřezali a odklidili.

■    Dne 25. 6. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití v bytovém domě v ulici Přemyslovská - výjezd na místo, na místě se nacházel sanitní vůz rychlé lékařské pomoci, zraněná osoba (žena) se na místě nacházela sama, podezřelá osoba z bytu před příjezdem hlídky i sanitního vozu odešla pryč, provedeným šetřením zjištěno, že osoba byla zraněna střepem ze skleněné výplně z rozbitých interiérových dveří, kterými při hádce podezřelá osoba bouchla tak, že se tato skleněná výplň rozbila, na místo se dostavila hlídka PČR Libčice, která si věc převzala k jejich realizaci jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 25. 6. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi manželi v bytě domu v ulici Haškova - výjezd na místo, na místě již klid, provedeným šetřením zjištěno, že k napadení mezi manželi nedošlo, pouze ke slovní hádce, věc na místě vyřešena domluvou.

■    Dne 26. 6. oznámen nález peněženky s doklady a finanční hotovostí v ulici Masarykova v místě parkoviště u hotelu Academic - vyrozuměn majitel peněženky, který se dostavil na MP Roztoky, nalezená peněženka s doklady a finanční hotovostí mu byla předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 26. 6. oznámeno poškození vstupních dveří do bytového domu v ulici Braunerova - výjezd na místo, zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 29. 6. oznámeno poškození pravého předního okna u vozidla tov. zn. Mazda 6, zaparkovaného na pozemku domu v Čapkově ulici - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že k poškození okna došlo v důsledku sekání trávy strunovými sekačkami pracovníky TS Roztoky, věc řešena jako škodní událost.

■    Dne 29. 6. ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití v prostoru restaurace Na Vrškách - výjezd na místo, zjištěno, že došlo k vzájemným urážkám mezi bývalým zaměstnancem restaurace a manželkou provozovatele restaurace, v době příjezdu hlídky na místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku.

■    Dne 30. 6. oznámeno napadení v Lidické ulici v místě před objektem České spořitelny - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 2. 7. ve večerních hodinách oznámeno, že u budovy Městského úřadu Roztoky v ulici Jungmannova se nachází zraněná osoba - výjezd na místo, kde byla nalezena osoba, která krvácela z pravého předloktí, zjištěno, že tato osoba si zranění způsobila sama a pořezala se úmyslně nůžkami, které měla u sebe a hlídce je na výzvu odevzdala, přivolána rychlá lékařská pomoc, ta zraněnou osobu ošetřila a převezla do nemocničního zařízení, věc si na místě převzala PČR k jejich realizaci.

■    Dne 2. 7. ve večerních hodinách oznámeno napadení mezi hosty v restauraci U Šmucrů - výjezd na místo, přivolána rychlá lékařská pomoc, PČR si věc převzala na místě k jejich realizaci.

■    Dne 3. 7. oznámen hluk ze sekačky při sekání trávy v místě zahrádkářské kolonie U jezu, v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli, z pozemku domu v ulici Spěšného - výjezd na místo, majitel domu upozorněn na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 4. 7. oznámen papoušek, který vlétl do cizího bytu bytového domu v Masarykově ulici - výjezd na místo, zjištěn majitel, kterému byl odchycený papoušek předán v pořádku.

■    Dne 4. 7. oznámen nález peněženky s doklady, kterou oznamovatel odevzdal na podatelně Městského úřadu Roztoky - zjištěn majitel, nalezená peněženka s doklady majiteli předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 5. 7. oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí - výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce MP, dle čipu zjištěn majitel, kterému byl pes vydán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 6. 7. oznámeno, že v ulici Braunerova používají dělníci, kteří provádějí pokládku zámkové dlažby, hlučné stroje, a to v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. o státním svátku - výjezd na místo, dělníci upozorněni na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 6. 7. oznámen nález uhynulé kočky v ulici Lidická v místě Na Vrškách - výjezd na místo, mrtvá kočka odstraněna z okraje komunikace, následujícího dne předána MVDr. Šavrdovi.

■    Dne 7. 7. oznámen nález sraženého zvířete v k. o. Roztoky - výjezd na místo, zjištěno mrtvé lišče, předáno členu mysliveckého sdružení.

■    Dne 10. 7. oznámen hluk z motorové pily při řezání dřeva na pozemku domu v ulici Puchmajerova, v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli - výjezd na místo, majitel domu upozorněn na porušení OZV, na místě zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 11. 7. v brzkých ranních hodinách oznámeno, že v ulici U Školky se na pozemku domu pohybuje cizí osoba, která vzbudila majitele domu a žádala ho o to, aby přivolal policii s tím, že na ni někdo najížděl vozidlem a že se cítí ohrožena na životě - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, osoba se na pozemku již nenacházela, provedeným místním pátráním nalezena na křižovatce ulic Přemyslovská a Lidická, věc si na místě převzala PČR k jejich realizaci.

■    Dne 12. 7. oznámeni dva volně pobíhající psi v prostoru Lesní školky v ulici Potoky -výjezd na místo, zjištěno, že psi se na místě již nenacházejí, ale že došlo jejich činností k poškození pletiva dvířek kotců, ve kterých jsou umístěni králíci, podle získaného popisu obou psů vytipován majitel, ten vyrozuměn, psy si odchytil sám v jiné části Roztok, na místě zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku.

■    Dne 12. 7. ve večerních hodinách oznámeno cestou PČR, že ve vlakové soupravě z Prahy do Děčína se v železniční stanici Roztoky nacházejí dvě osoby bez platného jízdního dokladu, které se chovají agresivně - výjezd na místo, na místě vlakvedoucím tohoto vlakového spoje osoby za asistence hlídky MP Roztoky vykázány z dopravy, zjištěna jejich totožnost, věc kvalifikována jako podezření z přestupku.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.