Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 8. do 28. 9. 2016:

■    Dne 26. 8. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že obsluha prodejny zadržela podezřelou osobu - výjezd na místo, zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla při sobě, a toto zboží pronesla přes pokladnu, aniž by jej uhradila, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku, vyřešeno v blokovém řízení.

■    Dne 26. 8. v nočních hodinách opakované rušení nočního klidu z prostor zahrady na Holém vrchu - věc řešena jako přestupek proti veřejnému pořádku, vyřešeno v blokovém řízení.

■    Dne 28. 8. v brzkých ranních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z prostor dětského hřiště v ulici Obránců míru -výjezd na místo, přistižena skupina mladíků bavících se nahlas, upozorněni na rušení nočního klidu a vykázáni z prostor dětského hřiště, přestupek vyřešen napomenutím.

■    Dne 29. 8. oznámena dopravní nehoda mezi dvěma nákladními vozidly na silnici II/242 mezi obcemi Roztoky a Velké Přílepy v k. o. Úholičky - výjezd na místo, na místo hasiči, rychlá lékařská pomoc, OP Velké Přílepy a hlídka PČR, usměrňování dopravy, nehoda šetřena policisty skupiny dopravních nehod.

■    Dne 30. 8. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Spěšného - výjezd na místo, na místě skupina osob hlasitě se bavící a hrající na kytaru, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 1. 9. oznámeno narušení občanského soužití v místě průchodu mezi ulicemi Levohradecká a Šebkova - výjezd na místo, na místě jíž klid, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 1. 9. oznámeno napadení mezi zaměstnanci v kanceláři firmy v ulici Na Pomezí - zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.

■    Dne 1. 9. oznámeno narušení občanského soužití v ulici Riegrova.

■    Dne 2. 9. oznámena krádež vozidla Audi A4 na Tyršově náměstí - výjezd na místo, provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle a pachateli s negativním výsledkem, věc si převzala PČR k jejich realizaci jako podezření z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci.

■    Dne 2. 9. ve schránce důvěry nalezena peněženka obsahující finanční částku a osobní doklady - zjištěn majitel, kterému byla nalezená peněženka s obsahem předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 2. 9. oznámeno odcizení horského jízdního kola zn. Author z prostoru čekárny nádraží železniční stanice ČD v Roztokách v Nádražní ulici, kde bylo toto kolo uzamčené - kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 2. 9. oznámeno, že u vstupních dveří bytu v bytovém domě v ulici Najdrova je vyměněn zámek - výjezd na místo, zjištěno, že u bytu, jehož je oznamovatel spolumajitelem, vyměnila zámek u vstupních dveří jeho bývalá manželka, věc předána PČR.

■    Dne 2. 9. v nočních hodinách oznámena tíseň z bytu č. 3 objektu DPS - výjezd na místo, od nájemnice bytu zjištěno, že má dýchací problémy, přivolána rychlá lékařská pomoc, která převezla pacientku do nemocničního zařízení FN Motol, byt zajištěn, vyrozuměna dcera nájemnice bytu.

■    Dne 3. 9. oznámeno podezření z poškození zámku u vstupních vrátek na pozemek domu v ulici Na Vyhlídce - výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití (hrubá schválnost).

■    Dne 4. 9. oznámeno, že v ulici Olbrachtova na pozemku domu je řezáno dřevo na cirkulárce, a to v době, kdy je to OZV města Roztoky zakázáno, tj. v neděli - výjezd na místo, domácí osoba upozorněna na porušení OZV, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 4. 9. oznámen nález klíčů v třešňovce vedle Solník, které oznamovatelka donesla na MP Roztoky - téhož dne zjištěna majitelka, které byl nalezený svazek klíčů předán, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 5. 9. v podvečerních hodinách oznámeno, že v rokli zalesněného prostoru v místě Malého háje za chatovou osadou Na Dubečnici byla nalezena oběšená osoba - výjezd na místo, zajištění místa nálezu, vyrozuměna PČR, hlídka PČR na místo, na místo též hasiči a lékař rychlé lékařské pomoci.

■    Dne 6. 9. oznámeno, že oznamovatelce je znemožněn vstup do domu v ulici mjr. Poláčka, kde má trvalé bydliště a v objektu domu má svoje osobní věci, a to ze strany jejího bývalého přítele, který vyměnil zámky od vstupních dveří a v současné době odjel do zahraničí - věc předána PČR.

■    Dne 10. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení klidu v ulici Masarykova - výjezd na místo, zjištěna skupina hlasitě bavících se osob, zjednána náprava, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 14. 9. oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí s tím, že oznamovatel dovedl psa na MP Roztoky - podle čipu zjištěn majitel, kterému byl pes předán v pořádku, přestupek vyřešen domluvou.

■    Dne 14. 9. oznámena posprejovaná vlaková souprava odstavená v železniční stanici Roztoky s tím, že se kolem vlakové soupravy pohybuje podezřelá osoba - výjezd na místo, na místě se již podezřelá osoba nenacházela, dle získaného popisu provedeno místní pátrání s negativním výsledkem, vzhledem k podezření z trestného činu vyžádána na místo hlídka PČR, která si věc převzala k jejich realizaci.

■    Dne 15. 9. oznámen pasažér bez platné jízdenky ve vlakové soupravě v železniční stanici ČD Roztoky - výjezd na místo, na místě osoba, která přicestovala vlakovou soupravou z Prahy 7 - Holešovic do Roztok bez platné jízdenky a chtěla jet vlakovou soupravou zpět do Prahy, vlak-vedoucím vykázána z přepravy, zjištěna totožnost této osoby a osoby, která měla na tomto právní zájem, kvalifikováno jako přestupek.

■    Dne 17. 9. oznámeno poškozené vozidlo VW Passat na Tyršově náměstí - výjezd na místo, na místo též hlídka PČR, která si věc převzala k jejich realizaci.

■    Dne 17. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena klíčenka - šňůra na krk s nápisem VIP zóna HC Sparta Praha s šedivým plastovým čipem.

■    Dne 18. 9. oznámeno poškození zaparkovaného vozidla poškrábáním od klíče v ulici Najdrova - výjezd na místo, zjištěno, že poškození vozidla způsobila bývalá manželka poškozeného, na místo též hlídka PČR, která si věc převzala k jejich realizaci.

■    Dne 18. 9. v nočních hodinách oznámeno, že na pozemku stavby rozestavěného domu na rohu ulic Puchmajerova a Na Vyhlídce se pohybují cizí osoby - výjezd na místo, na místě se již podezřelé osoby nenacházely, pouze oznamovatel, který uvedl, že před příjezdem hlídky z místa utekly, respektive jedna utekla a druhá odjela na kole, provedeným šetřením bylo zjištěno, že se osoby pokusily odcizit těžkou roli geotextilie, ale když ji naložily na jedno z jízdních kol, kolo se prohnulo, a tak zanechaly geotextilii na místě a místo opustily, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem, na místo přivolána hlídka PČR, která si věc převzala k jejich realizaci.

■    Dne 20. 9. ve večerních hodinách oznámeno, že v ulici Masarykova na chodníku leží muž - výjezd na místo, zjištěna podnapilá osoba - diabetik, kterému se udělalo nevolno, přivolána rychlá lékařská pomoc, muž sanitním vozem převezen do nemocničního zařízení FN Motol.

■    Dne 20. 9. ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru - výjezd na místo, zjištěno, že dopravní nehoda je bez zranění, přivolána hlídka PČR, která dopravní nehodu zpracovala.

■    Dne 22. 9. oznámeno poškození (propíchnutí) pneumatiky levého předního kola u vozidla tov. zn. Renault, zaparkovaného v podzemních garážích bytového domu na Tyršově náměstí - věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku.

■    Dne 23. 9. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Legií odstavené vozidlo tov. zn. Audi A6, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích - zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, zjištěn provozovatel vozidla, kterému byla zaslána taktéž výzva, oznámeno OSRM ŽP MÚ Roztoky.

■    Dne 23. 9. v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou a hlasitým řevem z pozemku domu v ulici U Háje - výjezd na místo, zjištěna soukromá oslava, hovořeno s majitelem pozemku, zjednána náprava, přestupek na místě vyřešen domluvou.

■    Dne 26. 9. v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění vozovky ulice Lidická bílou barvou, a to od místa ze serpentiny až za křižovatku ulic Lidická a Chelčického, jednalo se o pruh vytékající barvy z ložného prostoru jedoucího vozidla, dále byla kapkami bílé barvy znečištěna komunikace až do ulice Železná - věc předána PČR jako podezření z přestupku, provedeným šetřením PČR zjištěn přestupce, správce komunikace Středočeská údržba silnic Kladno vyrozuměn.

■    Dne 27. 9. oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelou osobu i s odcizeným zbožím zadržela ochranka prodejny - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla při sobě, a prošla pokladnami, aniž by odcizené zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží dobrovolně vrátila na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, vyřešeno na místě v blokovém řízení.

■    Dne 27. 9. oznámena další krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelou osobu i s odcizeným zbožím zadržela ochranka prodejny - výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla při sobě, a prošla pokladnami, aniž by odcizené zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala, odcizené zboží dobrovolně vrátila na prodejnu, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti majetku, vyřešeno na místě v blokovém řízení.

■    Dne 28. 9. oznámen nález mobilního telefonu LG na dětském hřišti na Školním náměstí - nalezený mobilní telefon je uložen na MP, zveřejněno na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com.

■    Dne 28. 9. oznámen nález peněženky s kartou opencard a finanční hotovostí na dětském hřišti v ulici Obránců míru - zjištěna majitelka, které byla nalezená peněženka s obsahem předána, majitelka by touto cestou chtěla poděkovat poctivému nálezci.

■    Dne 28. 9. oznámen nález služebního průkazu policisty Policie ČR v ulici Najdrova - zjištěn majitel, nalezený průkaz mu byl předán, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.) Děkujeme předem za spolupráci.

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.