Za starostování pana starosty

V Odrazu č. 4/2013 reaguje pan starosta Jakob na článek pana Šalamona s obvyklou přestřelkou, jak se mají šetřit státní peníze.

Pan starosta ke svému politicky angažovanému proslovu pro budoucí voliče přiložil tabulku s vyčíslením investic za uplynulé a budoucí roky, které se za jeho starostování podařilo či podaří uskutečnit. (dostavba školy za cca 100 mil. tam ještě není, na tu pan starosta zatím ještě neušetřil...). Čísla jsou sice „jasná“, ale v žádném případě nevznikla z úspor a škrtů posledních dvou let, jak tvrdí pan starosta. Uvedená tabulka investic je součástí mnoha materiálů pana starosty, které míváme při sestavování rozpočtů. Jelikož vím, jak to doopravdy s financemi města je, s úsměvem je vnímám jako politická cvičení mladých straníků.

Ale uveřejnit účelově sestavená čísla v Odrazu a ještě se s nimi vychloubat, mě přimělo napsat skutečná fakta o investicích města. Pan starosta vždy s oblibou srovnává rok 2010 s ostatními roky, neboť v tomto roce byly investice opravdu minimální. Nikde a nikdy nenapíše o rokách minulých, nikde a nikdy nenapsal, že hned v prvním roce jeho starostování koalice schválila po mnoha letech schodkový rozpočet s disponibilním zůstatkem na příjmu 48 mil. Kč, které ušetřilo tehdejší zastupitelstvo za starostky Vavřínové. Z toho šlo 32 mil. Kč do adresné rezervy dostavby školy a zbytek na investice města. Snadno si čtenář spočítá, že je to oněch 16 mil. investic pana starosty v roce 2011. S takovým startem pak je snadné proinvestovat v roce 2012 24 mil. Kč, navíc s dotací z dob minulého zastupitelstva na Sběrný dvůr a zateplení jídelny ZŠ v částce cca 7 mil. Kč. Nikde a nikdy pan starosta nenapsal, že se v minulém volebním období platily úroky z hypotéky ČOV v řádech milionů korun, že se dělaly nákladné regulační plány po vyhlášení stavební uzávěry atd. Nikde nenajdeme zmínku o tom, že daňové příjmy městského rozpočtu se každým rokem zvyšují, takže v roce 2009, kdy se dle pana starosty utrácelo, byly daň. příjmy 53 mil. a v roce 2012 byly již 60 mil. Takže bez jakéhokoliv šetření na neinvestičních výdajích mělo město k dobru na investice 7 mil. Kč. V letošním roce budou daňové příjmy díky rozpočtovému určení daní ještě vyšší.

Pan starosta by si měl však všímat nejen výše reálných investic, ale především kvality jejich provedení, která díky bývalému vedoucímu OSRMŽP panu Abramovičovi byla špatná. Chybné výběrové řízení na modulovou školku s pokutou 50 tis., dosud nedodané materiály pro čerpání dotace na Sběrný dvůr, nekvalitně provedená sanace žalovské školy, propadající se nově rekonstruované chodníky, nekvalitní komunikace na Školním náměstí, zvyšování nákladů na rekonstrukci komunikací či městského úřadu oproti rozpočtu, nedodělky při výměně oken na městském úřadě.

Jiřina Roškotová
zastupitelka za DOST

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.