Zajištění průjezdnosti a průchodnosti místních komunikacích a bezpečného pohybu chodců na chodnících

Vážení spoluobčané,

z důvodu zajištění průjezdnosti a průchodnosti místních komunikací, a to včetně chodníků, si Vás dovolujeme upozornit, že Městský úřad nemůže tolerovat přerůstající zeleň ze soukromých pozemků, která přesahuje nad komunikaci a omezuje tak bezpečnost projíždějících nákladních vozů Integrovaného záchranného systému, vozů svážejících komunální odpad, případně jiný odpadový materiál či zasahuje do šíře chodníků a omezuje tak bezpečný pohyb chodců, zejména dětí a starších lidí.

Odstranění dřevin či ořezání větví je nutné provést z hlediska bezpečnosti projíždějících vozidel tak, aby byla zachována podjezdná výška 3,6 m.

V případě dřevin omezujících pohyb svozových vozů je reálné nebezpečí, že nebude z důvodu neprůjezdnosti komunikace komunální odpad vyvážen.

U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na podchodnou výšku 2,5 m a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchodnosti chodníků a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Chodci nemohou být nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde by mohli být ohroženi projíždějícími vozidly, proto prosím berme ohled hlavně na děti, kterým začíná nový školní rok, ale i na naše starší spoluobčany, často s omezenější pohyblivostí.

Rádi vám poradíme, kdy je vhodné řez konkrétních dřevin provést.

Zásah do přerostlé zeleně u nemovitostí, kde jejich majitelé nebudou reagovat na naší prosbu a výzvu, bude proveden městem na náklady majitele nemovitosti.

Prosíme a zároveň Vás vyzýváme ke spolupráci při odstranění těchto přesahujících částí dřevin v co nejkratší možné době. Toto opatření prospěje jak bezpečnějšímu provozu a pohybu v našem městě, tak i jeho krásnějšímu vzhledu.

Děkujeme za pochopení

Eva Maršíková
vedoucí oddělení ŽP

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.