Zapojení občanů při tvorbě a schvalování rozpočtu obce

Každý občan má možnost aktivně se podílet na tvorbě a schvalování rozpočtu obce. Jak probíhá proces přípravy a schvalování rozpočtu a jak se do něj zapojit?

Rozpočet vychází vždy z platného rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled je stručný dokument, ve kterém je uvedeno, jak vysoké příjmy v následujících letech město očekává a jak s těmito příjmy naloží. Výdaje jsou rozděleny pouze na investiční a ostatní. V rozpočtovém výhledu se tak pracuje s objemem finančních prostředků, nikoli s jednotlivými položkami. Důležité je rozhodnutí, jak velký objem financí bude použit na investice. Rozpočtový výhled se zpracovává na dva až pět let. V podmínkách našeho města obvykle na jedno volební období, tedy čtyři roky. Až při samotném schvalování ročního rozpočtu je rozhodováno o investicích jako takových. Která ulice bude nová, jaká infrastruktura, co nového město postaví. Obecně, jakým směrem se bude ubírat vývoj města, ve kterém žijeme. V posledních letech se podařilo navýšit objem financí použitý na investice a rozumné investování již začíná být na vzhledu města znát. V letošním rozpočtu se plánuje z příjmů ve výši 194,6 mil. Kč investovat do rozvoje města částku 109.5 mil. Kč.

 

Vývoj investičních a ostatních výdajů

Postupný nárůst investičních výdajů od roku 2009

Proces přípravy rozpočtu je stanoven zákonem. Za přípravu rozpočtu jsou odpovědní pracovníci úřadu a členové finančního výboru, kteří mají tuto odpovědnost stanovenou zákonem. Vedoucí odborů dávají návrhy na zařazení akcí do rozpočtu. Následuje několik pracovních jednání, jak pracovníků úřadu s vedením města, tak volených zastupitelů. Výsledkem těchto jednání je návrh rozpočtu, který se zveřejní na úřední desce. Každý občan má tak možnost se s návrhem seznámit a podávat k němu své připomínky, případně náměty na úpravu. Schvalování rozpočtu by mělo být nejen zodpovědným krokem k lepšímu hospodaření s financemi a jejich účelnému vynakládání, ale i dialogem s občany.

Možností, jak ovlivnit roční rozpočet obce je několik:

  • Zvolit si takové zástupce, kteří rozpočtům a hospodaření obce rozumí. Kteří jsou připraveni zodpovědně investovat finance, které město získá, mimo jiné i z Vašich daní.

  • Aktivně se zapojovat zasíláním připomínek k návrhům rozpočtu.

  • Nebát se předávat své náměty a vést se zástupci města dialog.

Dita Walterová

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.