Zapomenutý rodák

V tomto příspěvku bych rád připomenul jednoho málo známého roztockého rodáka, jenž patří mezi ty, kteří sloužili za druhé světové války v československé zahraniční armádě na Středním východě a poté ve Velké Británii.

Alfréd Pichler

Narodil se 11. 8. 1912 v Roztokách jako syn Jiřího a Hany Pichlerových. Vystudoval a stal se inženýrem (Vysoká škola technická v Praze), v letech 1936 až 1938 absolvoval prezenční službu u československé armády, v jejímž rámci absolvoval školu pro důstojníky dělostřelectva v záloze.

Těsně po okupaci uzavřel Pichler sňatek 18. 4. 1939 s Hanou Pichlerovou (později se rozvedl). Krátce po sňatku i s manželkou a její matkou emigroval, vzhledem k jeho židovskému původu mu šlo bezesporu o život.

V Palestině (tehdy britském mandátním území) žil Pichler od 13. 2. 1940 s manželkou a tchyní. Československý generální konzulát požádal dne 11. 6. 1942 o odklad nástupu vojenské služby s odůvodněním, že se jedná o odborníka potřebného pro válečný průmysl (pracoval jako inženýr elektrotechnik u Anglo-Iran Oil Company).

Na území britské Palestiny se za války soustředila řada emigrantů (vesměs židovského původu) z předválečného Československa, a proto se na Středním východě začala vytvářet jednotka československé zahraniční armády pod vedením podplukovníka Karla Klapálka (která se proslavila mj. v bojích o Tobruk) a působila zde i Československá vojenská mise na Středním východě pod vedením generála Mézla. Po vítězství Spojenců v severní Africe byla celá naše jednotka převezena do Velké Británie, kde byla sloučena s tamní jednotkou.

Tento transport se týkal i četaře Pichlera, který dne 12. 6. 1943 nastoupil v Palestině vojenskou službu u československé zahraniční armády a do Velké Británie dorazil s ostatními československými vojáky 12. 8. 1943 na lodi Mauretania.

V Anglii sloužil u 2. roty motorizovaného praporu. Od 26. 5. 1944 byl přidělen k dělostřeleckému pluku. S touto jednotkou dne 1. 9. 1944 odešel na frontu a zúčastnil se bojů u Dunkerque. Po vylodění spojeneckých vojsk v Normandii se podařilo rychle vytlačit německá okupační vojska z většiny francouzského území. Na některých místech (jako bylo město Dunkerque) se však stále bránila hitlerovská vojska. Tento přístav hájila silná německá posádka a českoslovenští vojáci jej obléhali od roku 1944 až do konce války v květnu 1945.

Po válce se vrátil do Čech a demobilizován z československé zahraniční armády byl dne 8. 8. 1945 v Sušici (od 1. oddílu dělostřeleckého pluku).

Po převzetí moci KSČ v únoru 1948 odjel v následujícím roce 1949 s tehdejší manželkou Arnoštkou do Austrálie, jeho další osudy se zatím nepodařilo vysledovat.

Jako emigrantovi mu byla československými úřady v roce 1950 odňata hodnost poručíka. Pokud někdo z čtenářů má nějaké další informace o Alfredu Pichlerovi, hlavně o době, kdy žil ve městě Roztoky, bude autor článku vděčný za jejich poskytnutí.    

PhDr. Pavel Buchtele
Státní okresní archiv Praha-západ

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Doprava | Vít Calta
Kluci sympaťáci | Vlaďka Drdová
Šalamonovo vyfičení | Jaroslav Kubečka

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.