Zářijové zastupitelstvo

se sešlo dne 19. září 2012 nad skromnější agendou, než je obvyklé, nicméně původní program byl doplněn o několik aktuálních bodů.

Na začátku požádal o vystoupení prof. M. Havelka, a to ve věci průběhu oprav komunikace na Školním náměstí, které probíhá značně nestandardním způsobem. Na jeho dopis, který zde byl přečten, a otázky v této věci odpoví starosta J. Jakob.

Zajímavé bylo i projednávání zápisu z minulé schůze. Zatímco p. M. Štifter (který na ni nebyl přítomen) prohlásil, že přijetí regulačního plánu pro Nádražní ulici bylo nešťastné řešení, T. Novotný naopak uvedl, že pokud by byl přítomen tomuto jednání, pro regulační plán by hlasoval.

O rozruch v sále se postarala i pí O. Vavřínová, která se do zápisu omluvila svému kolegovi J. Kubečkovi za nevhodný výrok vůči jeho osobě.

Převod pozemků v Čapkově ulici - snad již definitiva

Dalším doplněným bodem jednání bylo - snad už konečné - schválení bezúplatného převodu pozemků v Čapkově ulici majitelům bytových jednotek. Předchozí souhlasné usnesení ZM nebylo věcně a právně přesné; nové, formulované advokátní kanceláří, snad již vyhoví po všech stránkách.

ZM pak přijalo dvě rozpočtová opatření týkající se úhrady půdní vestavby ZUŠ a posílení paragrafu a položky komunikace o 1 mil. Kč na financování opravy Smetanovy ulice.

ZM též projednala zápis z jednání finančního výboru, z něhož vyplývala některá důležitá doporučení.

První se týkala smluvních vztahů s firmou Connect plus s. r. o., zajišťující úřadu provoz ICT. Smlouva bude ve smyslu doporučení FV a usnesení ZM upravena.

Dále se rozvinula poměrně bouřlivá debata o kontrole docházky pracovníků MÚ. Zastupitelé si během ní ujasnili, jaké jsou jejich kompetence v této věci, a přenesli svá doporučení na tajemníka MÚ, kterému tento problém fakticky náleží.

I přijetí daru má své podmínky

Poměrně dlouho se též jednalo o smlouvě o smlouvě budoucí darovací s firmou Talora týkající se výstavby na Panenské II. ZM pak odložilo projednávání této smlouvy s tím, že do ní budou včleněny připomínky zastupitelů. Zastupitelé všemi hlasy schválili směnu pozemků mezi Sborem dobrovolných hasičů a městem, která je výhodná pro obě strany, a směnu pozemku o výměře 7 m2 s panem K. V. v lokalitě Na Panenské.

Za kupní cenu 7 tis. Kč potom ZM souhlasilo s koupí pozemku (vodoteče) o výměře 262 m2 v k. ú. Žalov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Poté, co ještě ZM projednalo několik informačních bodů (včetně dotazu na původ dárkové slivovice města Roztoky), bylo jednání krátce před devátou večerní ukončeno.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.