Zastupitelstvo jednalo v lednu nadvakrát

Poprvé se sešlo v náhradním termínu 16. ledna (touto termínovou změnou musel být přesunut termín jednání rady města na 23. 1. 2013), podruhé 30. ledna. Informaci o druhé lednové schůzi proto najdete až v dalším čísle Odrazu. Agenda jednání 16. 1. nebyla příliš košatá, neboť hlavním bodem bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2013.

Ještě jednou vánoční kapři

Než se ovšem zastupitelé propracovali k tomuto ústřednímu bodu jednání, museli ještě projednat několik dalších. Opět se na pořad vrátil problém s prodejem vánočních kaprů, když prodejce pan Č. hodlá uplatňovat náhradu ušlého zisku. Rozhodnutí v této věci bylo odloženo a nejprve bude projednána radou města.

Podobně nebyla po dosti emotivní diskusi uzavřena výše platu neuvolněného místostarosty Ing. Jandíka, neboť zastupitelé nejprve požadovali schválení jeho kompetencí, resp. pracovní náplně. Po projednání zápisu z finančního výboru, který přijal dílčí doporučení k návrhu rozpočtu, přistoupilo ZM k projednávání hlavního bodu programu.

Rozpočet na rok 2013 schválen

Přestože proběhla jednání na různých úrovních, včetně lídrů volebních stran zastoupených v ZM, nebyl průběh projednávání jednoduchý, naopak místy velmi kolizní.

V jednom momentě musela být vyhlášena i technická přestávka, aby mohlo dojít k neformální dohodě o jedné kontroverzní položce.

Dílčích hlasování o úpravě položek či paragrafů rozpočtu bylo celkem 33 (z toho 22 bylo přijato), což nepovažuji za nutné detailně rozebírat, snad jen to, že o dalších 5 mil. byla navýšena účelová rezerva na dostavbu základní školy.

Projednávání rozpočtu nakonec zabralo tři a půl hodiny. Když byl nakonec ve 22:35 hodin velkou většinou přítomných schválen, byla to jasná úleva pro všechny přítomné.

Zvoleni zástupci města ve školské radě ZŠ_

Potom se už toho mnoho nestihlo. Proběhla ještě tajná volba zástupců města (zřizovatele) ve školské radě ZŠ Roztoky. Ze čtyř kandidátů byli v tajné volbě zvoleni Stanislav Boloňský, Jaroslav Drda a Jan Jakob.

V předstihu též ZM schválilo roční příspěvek na činnost třem největším neziskovým organizacím v Roztokách, a to TJ Sokol, OS Roztoč a SK Roztoky (fotbal), a to všem ve stejné výši 118 tis. Kč.

Zbývající body agendy budou přednostně projednány 30. ledna 2013.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.