Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2017

Prosincové zastupitelstvo bylo zahájeno s těsně usnášeníschopnou, tedy jedenáctičlennou většinou. Během jednání se počet zastupitelů zvýšil na třináct.

Po dlouhé a chvílemi emocionálně vypjaté diskusi bylo přijato několik změn a rozpočet na rok 2017 byl schválen. Rozpočet je schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let (45 milionů korun) a bude využit k financování investičních akcí. Město bude v příštím roce hospodařit s téměř 182 miliony korun. Podrobnější informace k rozpočtu si můžete přečíst v článku pana starosty.

Vodné a stočné

Vodné stoupne o pět procent, stočné klesne o více než jedno procento. Středočeské vodovody a kanalizace předložily kalkulaci vodného a stočného na rok 2017. Díky novým přípojkám, které byly během minulého roku v našem městě vybudované, se cena rozprostřela na více jednotek a tím mírně kleslo stočné. Cena vody stoupá po celé republice, a tak navýšení vodného pro rok 2017 nemine ani nás. Ve srovnání s cenami pro rok 2016 stoupne cena vodného o 1,54 Kč/m3 (5,03 procenta) a cena stočného klesne o 0,35 Kč/m3 (1,11 procenta). Pro rok 2017 jsou tedy ceny vodného ve výši 32,15 Kč/m3 a stočného 31,07 Kč/m3. K uvedeným cenám přísluší DPH v sazbě 15 procent.

Personální změny

I prosincové zastupitelstvo se neslo v duchu personálních změn. Zastupitelé vzali na vědomí informace pana starosty, že na funkci člena zastupitelstva rezignoval ze zdravotních a osobních důvodů pan Stanislav Čáslavka. Návrh zastupitele Jandíka, aby byl do kontrolního výboru za odvolaného Ing. Tomáše Šalamona jmenován Ing. Josef Šalamon, nebyl přijat.

Před závěrem jednání zastupitelé odhlasovali přesun všech neprojednaných bodů na lednovou schůzi a rozešli se do svých domovů k vánočním přípravám.    

Marie Šlancarová
místostarostka

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.