Zbytečné nedorozumění

V květnovém čísle Odrazu jsem v souvislosti s 25. výročím našeho časopisu publikoval rozhovor s Janem Chytilem, bývalým starostou našeho města. Chtěl připomenout tohoto muže, který nejen založil Odraz, ale stál v čele města ve složitém období přechodu od direktivního řízení obce k demokratickému - byl to mimochodem první rozhovor po jeho odchodu z radnice v roce 1994.

Článek jsem nazval "Rozhovor s Janem Chytilem, prvním porevolučním starostou zvoleným v demokratických volách - o Odrazu, ale nejen o něm". J. Chytil získal mandát zastupitele v prvních volbách konaných podle nové zákonné úpravy v listopadu 1990. Ty bylo možné opět po několika desetiletích označit - právně i fakticky, za plně demokratické. Předcházela mu totiž svobodná soutěž politických stran a hnutí, která je základním principem demokracie.

Na tento rozhovor - pro mě překvapivě a zbytečně rozčileně - reagovala paní místostarostka Marie Šlancarová, rozená Sedláčková, která se ohradila proti tomu, že jako první starosta po listopadu 1989 nebyl v článku uveden její otec, pan Vojtěch Sedláček. Zamrzelo mě, že dokonce mě i J. Chytilovi podsunula špatný úmysl tím, že napsala: "Je až s podivem, jakou práci si dali on (J. Chytil) i pisatel článku, aby snad slovem nezavadili o skutečně prvního svobodného starostu Roztok Vojtěcha Sedláčka." Tato reakce mě dost zaskočila, protože nic z toho nebylo mým (naším) úmyslem. Vojtěcha Sedláčka jsem si vždy velmi vážil a vážím a jeho kredit ani pozitivní roli v revolučním období jsem nikdy nezpochybňoval. Jádro vzniklého nedorozumění spočívá zejména v nesprávné interpretaci některých faktů.

Po listopadové revoluci bylo dohodnuto předání moci Občanskému fóru na úrovni republiky, krajů, okresů i obcí v rámci tzv. jednání "u kulatého stolu" s představiteli bývalého režimu. Stalo se tak i v Roztokách, a to koncem prosince 1989 a začátkem ledna 1990. V rámci dosažených dohod podalo rezignaci na svůj mandát 25 poslanců Městského národního výboru, zejména členů KSČ, ale i nestraníků. Na uvolněná místa bylo Občanským fórem v Roztokách a v Žalově nominováno 17 nových poslanců MěNV Zisku tohoto mandátu nepředcházela žádná volba, k navrženým kandidátům nebyla žádná alternativa. Šlo o akt "revoluční spravedlnosti", nikoliv o výsledek demokratické volby. Poslanecký sbor MěNV Roztoky pak ze svého středu zvolil, prakticky jednomyslně, nového předsedu MěNV, a to Vojtěcha Sedláčka. Tento postup se opíral o ústavní zákon schválený Federálním shromážděním a byl tedy zcela legitimní. Nešlo však o volbu v dnešním slova smyslu, spíše o kooptaci. Podobným způsobem jsem byl tehdy např. i já "zvolen", tedy přesněji řečeno kooptován, do Rady Krajského národního výboru a tři další členové roztockého OF do Okresního národního výboru Praha-západ (p. Chytil, Vorel, Čajánek). O atypičnosti těchto procesů svědčí i to, že jsme ještě skládali slib věrnosti Československé socialistické republice, s čímž jsme sice měli těžký problém, ale jinak to nešlo, protože vypuštění slova "socialistické" by znamenalo slib s výhradou, který je vždy (a dosud) neplatný.

První svobodné parlamentní volby (do FS a ČNR) se uskutečnily v červnu 1990. Proběhly již podle nového zákona, který se zásadně lišil od předchozího. Přesto dnes někteří politologové poukazují na to, že nešlo ani tak o opravdu demokratické volby, ale spíše o referendum o novém demokratickém modelu řízení státu, o novém společenském a ekonomickém modelu. Proto také bylo funkční období nových komor parlamentu stanoveno jen na dva roky. První volby do obecních zastupitelstev, které nahradily národní výbory, se konaly v listopadu 1990 a lze je již za demokratické označit bez výhrad. Zvolení zastupitelé pak ze svého středu zvolili do svého čela starostu, což je praxe platná i v současnosti.

Takže shrnuto. Prvním starostou našeho města (resp. ještě předsedou MěNV) po listopadové revoluci byl v únoru 1990 legitimně ustanoven Vojtěch Sedláček. To je fakt, s nímž nelze nijak polemizovat. Po jeho rezignaci v červenci 1990, kdy se stal šéfem koordinačního centra OF, pak stál v čele města až do podzimních voleb jako předseda MěNV Petr Tříska. Ovšem prvním starostou, který vzešel z volby na základě zákona o volbách do zastupitelstev obcí a který získal mandát zastupitele na základě demokratické volby, byl až Jan Chytil. I to je fakt, který nelze zpochybnit.

Celou věc proto považuji za zbytečné a politováníhodné nedorozumění.

Stanislav Boloňský

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Slovo starosty | Jan Jakob
Slovo starosty | Jan Jakob
Zahrádkář sobě | Roman Jandík
Slovo starosty | Jan Jakob
Poděkování | Jaromír Roškot

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.