Zlomí nás velká voda, či nezlomí?

S odstupem necelých jedenácti let opět postihla areál roztockého muzea povodeň. Zasažen byl areál Braunerova mlýna (administrativní zázemí, konzervační pracoviště, kancelář a sklad hospodářské správy muzea, bohužel též Ateliér Zdenky Braunerové). Ve všech případech bylo zatopeno přízemí a suterénní prostory. Zámek s parkem je jen silně podmáčen, ale interiéry zůstaly nedotčené vodou.

Pracovníci muzea s pomocí řady dobrovolníků vystěhovali v neděli 2. června maximum předmětů ohrožených záplavou. Jednalo se především o exponáty z výstavních prostor, přístrojové vybavení a technologie z konzervátorských dílen a v neposlední řadě i běžné agendy nutné pro další fungování instituce.

Po opadnutí vody byly vyklizeny za pomoci Sboru dobrovolných hasičů Roztoky a dalších pomocníků veškeré prostory dotčené vodou, poté vyčištěny a nyní čekají na vysoušení či sanaci. Město Roztoky i řada muzeí na základě naší žádosti o pomoc zapůjčily vysoušeče. Je třeba hodně děkovat, zejména těm, kteří přišli již v neděli 2. června navečer a pomáhali s nakládáním předmětů z expozice a přístrojů z laboratoří do aut pro odvoz na bezpečné místo do města, pomáhali vynášet věci do horních pater budov, nabízeli i svá vozidla pro zrychlení evakuace. V té době již hasiči odčerpávali vodu, která začala zaplavovat areál Braunerova mlýna. Práce musely být ukončeny půl hodiny před půlnocí. Netrvalo dlouho a hasiči museli objekt opustit, voda areál zaplavila. Do úterního večera voda sahala až po stropy všech budov včetně přízemí Ateliéru Zdenky Braunerové. Hasiči se soustředili na odčerpávání vody z areálu zámku, kam začala voda prosakovat povodňovým valem a zaplavovat dolní park a vodní příkop. Díky jejich enormnímu nasazení zůstala nově zrekonstruovaná budova vodní tvrze ušetřena a nedošlo k žádným škodám. V sousední budově muzea byly prostory pod úrovní terénu bohužel zaplaveny. Děkujeme i těm, kteří přišli pomoci po opadnutí vody jak s odklízením vodou poškozeného vybavení pracovišť, tak s přemístěním předmětů, které byly evakuovány do bezpečí, ale bylo je třeba uložit do depozitářů v budově zámku, aby zde zůstaly po dobu vysoušení a oprav postižených objektů. Bylo by nám líto opomenout kohokoliv, kdo přišel pomoci, pokud by se tak stalo, již předem se omlouváme. Děkujeme všem zaměstnancům muzea a jejich rodinným příslušníkům i jejich přátelům. Členům sdružení RR, kteří sotva dokončili úklid po festivalu Zámeček 2013, ihned se zapojili v muzeu, pomáhali nám zaměstnanci Technických služeb města Roztoky, také pánové Jaroslav Kubečka, Martin Hudík, Milan Štochel, Michal Šášinka, Matouš Korbel s přítelkyní, Matěj Turek, Tomáš Plaček, Martin Fořt, Miroslav Kulička, rodina Caislova, rodina Vidimova, Petr Liška a Alena Kortanová. Pomoc nabízeli také členové rodiny Tichých i Tomáš Novotný a řada dalších přátel, už to ani nebylo v dané chvíli potřeba. Bezprostředně po povodni se občanské sdružení RR ve spolupráci s městem Roztoky rozhodlo uspořádat dne 23. června t. r. ve prospěch muzea benefiční koncert na Tyršově náměstí s názvem Voda nás nezlomí. Tento nápad nás v tom mokrém a blátivém zmaru nejprve velmi překvapil a následně potěšil. Záměr pomoci oslovil i řadu přátel muzea. Zde je na místě opět poděkování všem, kteří poskytli pomoc při přípravě koncertu, případně darovali předměty do prodeje nebo přímou finanční pomoc. Děkujeme tedy vedení města Roztoky, stavební firmě JEŽ, Johnny Servisu, MUDr. Marii Bašeové, výtvarníkům Veronice Richterové, Michalu Cihlářovi, Vladimíru Suchánkovi, Jiřímu Slívovi, Haně Skálové, dárkyni z Varnsdorfu Libuši Horáčkové, Asociaci TOM, Agentuře ProVás, Muzeu Českého krasu v Berouně, Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně a za významný finanční dar PhDr. Vladimíru Matouškovi (RHG, spol. s. r. o. Kralupy nad Vltavou). Získaný příspěvek, který se blížil částce 60 000 Kč, bude věnován zčásti na likvidaci škod v Ateliéru Zdenky Braunerové a zčásti darován dobrovolným hasičům z Roztok, kteří svým zásahem přispěli ke zmírnění dalších možných škod.

Velmi si vážíme toho, s jakým nasazením a pochopením spoluobčanů jsme se setkali, a pevně věříme, že návrat do vyjetých kolejí všedních dnů tu vynikající atmosféru, vzešlou z letošní povodně, nezruší.

Pro veřejnost je areál Braunerova mlýna včetně Ateliéru Zdenky Braunerové do odvolání uzavřen. Exponáty z expozice (výtvarná díla umělkyně, mobiliář apod.) byly uloženy v depozitářích. Ředitelství a pracovny z Braunerova mlýna i s konzervátorskými dílnami byly přestěhovány do provizorních prostor v areálu zámku. Dnes již zaměstnanci mohou ve většině případů užívat i původní telefonní linky a internetové spojení včetně pošty. Výstavy byly nainstalovány zpět a všechny akce probíhají dle plánu. Ani svatby v interiéru zámku nejsou nijak omezeny, svatby v parku lze konat po dohodě v horní části, spodní část je z důvodu bezpečnosti přibližně do 20. července t. r. uzavřena.

Tato povodeň by měla u rozhodujících orgánů vyvolat novu diskusi o zavedení opravdu funkčních protipovodňových opatření, která dokáží ochránit nejen muzeum, ale celé Tiché údolí.

Zita Suchánková
Středočeské muzeum

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.