Zpravodaj se vrací

Povolební vyjednávání se dá předvídat ještě hůř než hokejová liga. Ten letošní hokej mi přinesl neuvolněnou hodnost a úkol plnit roli zpravodaje z radních a zastupitelských představení.

Měl bych zaujímat skutečně zpravodajský přístup, jak velí pravidla poctivé novinařiny, tedy konstatovat a nehodnotit. A neměl bych vnášet politiku víc, než je nezbytně nutné. Jsem rád, že se v Roztokách neujal nešvar médií, a to i veřejnoprávních, kde si za každým jménem politika neodpustí poznamenat, odkud přišel. Jako kdyby ministr vnitra Milan Chovanec „za ČSSD“ byl jiný než ministr vnitra Milan Chovanec. A pak si kdekdo stěžuje na politizaci veřejného života. Ministr je přece ministrem vlády České republiky - a kam patří, to snad každý pozná podle jeho činů.

Takže - ani v Odraze se ve zprávách z radnice nedočtete, kdo koho do funkce nominoval, a stejně tak se budeme držet i psaní bez titulů, jak je ve slušném světě zvykem. Výjimku mají jen dva Tomášové Novotní, aby se nám nepletli. Tolik úvodem, a tím odkládám první osobu čísla jednotného a budete pohříchu suše seznámeni s tím, o čem jednali radní na svém prvním zasedání v nové sestavě.

Sešli se už týden po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva a jejich hlavním úkolem bylo dokončit formální kroky související se zahájením nového volebního období, tedy především jmenování komisí jako poradních orgánů rady. Komisí máme sedm, většina je devítihlavých, jen nově ustavená komise pro sport a redakční rada Odrazu mají členů sedm. Seznamy najdete na internetových stránkách města, zde budou uvedeni jen předsedové.

Poradní orgán rady města

Předseda

Komise stavební a rozvoje města

Michal Hadraba

Komise školská

Dagmar Caislová

Komise sociální a zdravotní

Marie Šlancarová

Komise kulturní

Mgr. Tomáš Novotný

Komise pro sport

Ing. Tomáš Novotný

Komise životního prostředí

Tomáš Pařízek

Redakční rada Odrazu

Eva Frindtová

Z dalších bodů programu stojí za zmínku návrh na zřízení modulární mateřské školy. Jednou z možností, jak zvýšit kapacitu roztockých mateřských škol, je náhrada současné kontejnerové školy v Palackého ulici (za jejíž užívání platíme ročně 300 tisíc korun) novou školou pro 50 dětí. Stálo by to ovšem kolem 10 milionů korun, a tak se rada rozhodla pouze pro první krok - přípravu projektové dokumentace. Budeme tak připraveni pro případ, že by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo druhé kolo dotačního titulu. Výsledky toho prvního, kam město adresovalo projekt mateřské školy v Žalově v zástavbě Panenská II, měly být známy v září, ve skutečnosti komise pro výběr zasedá nad 557 (!) podanými žádostmi teprve nyní, počátkem prosince. Nebude-li vypsán dotační titul, bude město nadále provozovat v Palackého ulici současnou mateřskou školu.

Rada řešila také námitky investora vůči stavební uzávěře v Tichém údolí, která trvá již od roku 2006. Zastupitelstvo města přijalo v minulém volebním období regulační plán pro Tiché údolí, který byl však rozhodnutím správního orgánu zrušen. To na platnosti stavební uzávěry nic nemění, nicméně správní orgán stanovil trvání stavební uzávěry nejpozději do 31. 12. 2016, na základě předpokládané doby nutné pro zpracování a pořízení nového regulačního plánu. Rada města přijala proto nyní novou stavební uzávěru s časovým vymezením do konce roku 2016 a do té doby bude zpracován a přijat nový regulační plán pro tuto lokalitu.

Jaroslav Huk
místostarosta

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.