Zprávy

Jan Jakob, 14.4.2018
I březnové jednání rady města se neslo zejména v duchu schvalování výběrových řízení. Úspěšně se podařilo vysoutěžit rekonstrukci kuchyně v mateřské škole Spěšného, která proběhne v průběhu prázdnin. Byl vybrán i dodavatel vnitřního vybavení budoucích nových tříd školek. Výběrové řízení na modernizaci informačního systému města bylo úspěšné z poloviny. Zatímco databázové systémy, úřední...
Číst dál jakob Odraz 4/2018 rada radnice Zprávy
Jiří Kašpar, 14.4.2018
Dopravní komise se na svém posledním jednání zabývala podnětem vyznačit hlavní a vedlejší komunikaci na některých křižovatkách se stávající předností zprava. Závěr komise byl však jednoznačně odmítavý. Domnívá se, že přednost by měla být dopravním značením stanovena pouze na dvou hlavních silnicích (Lidická a Přemyslovská) a zbývající síť obslužných komunikací by měla být...
Číst dál doprava nehody Odraz 4/2018 silnice Zprávy
Petr Vevera, 14.4.2018
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 1. 3. do 28. 3. 2018: ■    Dne 5. 3. oznámen nález neznámé podezřelé látky na parkovišti v ulici Hlouchova, kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky - neznámá podezřelá látka zajištěna, vyrozuměna PČR, na místo hlídka PČR Libčice, pyrotechnická služba, která si...
Číst dál deník Odraz 4/2018 policie vevera Zprávy
Martin Matas, 14.4.2018
Ve stínu skandálu firmy Facebook, kdy firma prodával velmi necitlivě data svých uživatelů marketingové agentuře Cambridge Analytica, jsem se rozhodl napsat pár postřehů ke skupině Roztoky. Tato skupina má k 29. 3. 2018 3602 členů. Členem skupiny je pan starosta, několik radních, významná část zastupitelů a „známých" osobností Roztok. Nemalou částí členů jsou i lidé z okolních obcí...
Číst dál bezpečnost facebook gdpr Odraz 4/2018 Zprávy
Zdeněk Richter, 14.4.2018
Po mnoha letech stále se zhoršujícího stavu silnice 11/242, 11/2421 a III/2422, tj. hlavní silniční tepny, která prochází napříč Roztoky, se podařilo před dvěma lety dosáhnout dohody mezi vedením města, KÚ Středočeského kraje, Krajskou správou silnic a projekční organizací Pudis, na základě které byly zahájeny práce na aktualizaci projektové dokumentace z roku 2009. Původní projekt bylo nutno v...
Číst dál infrrastruktura kraj Odraz 4/2018 silnice výstavba Zprávy
Michal Špaček, 14.4.2018
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce března 2018. BELETRIE_ Brown, D., Počátek Brzáková, P., Kryštof ADéHáDě Harrod-Eagles, C. U domácího krbu: za války, 1915 Jacobsová, A., Panský dům: počátek rodinné ságy Mornštajnová, A., Slepá mapa Vondruška, V., Dračí náhrdelník DETEKTIVKY_ Cole, D., Hadrový panák Delaney, J. P, Ta přede mnou Granger,...
Číst dál knihovna knihy Odraz 4/2018 Zprávy
Eva Sodomová, 14.4.2018
V    době, kdy píšu tento článek, jsou teploty pod nulou a jaro v nedohlednu. Snad v dubnu, o kterém chci psát, bude již jaro, na které se všichni těšíme. Budeme chodit na procházky, jezdit na výlety a užívat si sluníčka. Ale pozor, duben má své záludnosti. Víme o něm, že je měsícem bezpečnosti a měli bychom si dát pozor na svou jízdu autem nebo jiným...
Číst dál bezpečnost doprava Odraz 4/2018 silnice Zprávy
Jaroslav Drda, 14.4.2018
Nebývale rychlé a hladké bylo jednání zastupitelstva města ve středu 28. března. Nejspíš proto, že na programu tentokrát nebyl žádný vyloženě kontroverzní bod. Zastupitelstvo nejprve vzalo na vědomí stav plnění svých usnesení a projednalo zprávu o činnosti městské policie. Zastupitelé se zajímali o stav vyšetřování nálezu výbušniny ve městě, ale vzhledem k informačnímu embargu ze...
Číst dál drda Odraz 4/2018 radnice zastupitelstvo Zprávy
Roman Jandík, 10.3.2018
V roce 2017 bylo na investice (pol. 6112 městského rozpočtu) plánováno celkem 62,1 mil. Kč. Z tohoto plánu se podařilo proinvestovat 35,4 mil. Kč, což je necelých 57 %. Největší finanční prostředky šly do kapitoly 3111 – předškolní zařízení, celkem 12 mil. Kč, což jsou investice do školy v Palackého, kde město vybudovalo tři pavilóny pro 75 dětí ve kterých bude 50...
Číst dál finance investice plán výstavba Zprávy
Vevera Petr, 10.6.2017
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 6.6.17 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen nalezen svazek 7 kusů dozických klíčů. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel. 602/666458, 22091 0458Email: info@...
Číst dál městská policie nález Zprávy