Zprávy

Roman Jandík, 10.3.2018
V roce 2017 bylo na investice (pol. 6112 městského rozpočtu) plánováno celkem 62,1 mil. Kč. Z tohoto plánu se podařilo proinvestovat 35,4 mil. Kč, což je necelých 57 %. Největší finanční prostředky šly do kapitoly 3111 – předškolní zařízení, celkem 12 mil. Kč, což jsou investice do školy v Palackého, kde město vybudovalo tři pavilóny pro 75 dětí ve kterých bude 50...
Číst dál finance investice plán výstavba Zprávy
Vevera Petr, 10.6.2017
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 6.6.17 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen nalezen svazek 7 kusů dozických klíčů. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel. 602/666458, 22091 0458Email: info@...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Petr Vevera, 26.5.2017
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 7.5.17 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek tří klíčů. Dne 13.5.17 byla ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s obsahem drobných mincí. Dne 13.5.17 byl v oblasti Holého vrchu v k.o. Roztoky-Žalov nalezen mobilní telefon HTC s dotykovým displejem. Dne 15.5.17 bylo v ulici Třebízského nalezeno odložené...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Petr Vevera, 25.4.2017
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 20.4.17 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen nalezen klíč na šňůrce na krk modré barvy a s třemi přívěšky plyšových zvířat. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Tomáš Novotný, 14.1.2017
V úterý 17. ledna se od 18.00 hodin bude konat v budově základní školy (nová budova, sborovna) veřejné slyšení. Zvu vás, kdo máte dotazy k problematice letového provozu, komu připadá přelétání nad naším městem příliš časté a hlučné. Přítomní zástupci letiště budou podle svých slov připraveni zodpovědět dotazy veřejnosti a přispět k lepší informovanosti...
Číst dál letadla Odraz 1/2017 veřejné slyšení Zprávy
Marie Šlancarová, 14.1.2017
Prosincové zastupitelstvo bylo zahájeno s těsně usnášeníschopnou, tedy jedenáctičlennou většinou. Během jednání se počet zastupitelů zvýšil na třináct. Po dlouhé a chvílemi emocionálně vypjaté diskusi bylo přijato několik změn a rozpočet na rok 2017 byl schválen. Rozpočet je schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let (45 milionů korun)...
Číst dál jednání zastupitelstvo Odraz 1/2017 vodné Zprávy
Petr Vevera, 14.1.2017
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 1. 12. do 27. 12. 2016: ■    Dne 1. 12. ve schránce důvěry nalezen mobilní telefon zn. Lenovo A 2010 - uložen na MP, zjištěn majitel, následující den předán majiteli, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci. ■    Dne 1. 12....
Číst dál deník městská policie Odraz 1/2017 Zprávy
Marie Šlancarová, 14.1.2017
Přípravy pokračují Radní byli informování o rekonstrukci dětského střediska a klubovny důchodců. Po předložené studii se projektanti pustili do projektových příprav rekonstrukce klubovny důchodců a prostor v Havlíčkově ulici, ve kterých sídlil Úřad práce. V lednu by mělo proběhnout vyjádření dotčených orgánů a během února, března pak budou započaty samotné stavební práce. Vstup do...
Číst dál čov jednání miva Odraz 1/2017 rada škola účetnictví Zprávy
Město Roztoky, 14.1.2017
Doprava seniorů nad 65 let a držitelů průkazů pro zdravotně postižené k lékaři Finanční dotaci poskytne město Roztoky na dopravu k lékařům všem seniorům s trvalým pobytem v Roztokách nad 65 let a všem držitelům průkazu pro zdravotně postižené (věk není omezen): ■    ve výši 100 Kč na jednu jízdu k lékaři do Prahy a do Velkých Přílep na diabetologii (na cestu k lékaři...
Číst dál doprava lékař Odraz 1/2017 taxi Zprávy
Jan Jakob, 14.1.2017
Rozpočet města pro tento rok je poměrně ambiciózní. Měli bychom proinvestovat cca 75 milionů Kč. Pokud bychom do tohoto součtu zahrnuli i větší opravy (např. chodníků), nákup pozemků či plánovací dokumentaci, přesáhla by tato částka dokonce 90 milionů Kč. Rád bych vás se schváleným rozpočtem seznámil podrobněji. Příjmová strana rozpočtu V rozpočtu je na straně příjmů počítáno s významným...
Číst dál Odraz 1/2017 rozpočet Zprávy