Zprávy ze Sdružení Roztoč

Září a říjen v Tanečním studiu Po špičkách
Taneční studio Po špičkách zahájilo i do letošní školní rok tanečním vystoupením. Ještě nezačala ani oficiální výuka a malé i mladé tanečnice (od 7 do 15 let) se představily společně v nové verzi choreografie Modlitba za vodu, kterou během dvou zkoušek připravily na známou píseň Juraje Pavlici a Hradišťanu. Tančily 6. září odpoledne za krásného počasí v rámci Dne dětí a seniorů na travnaté ploše Náměstí 5. května u roztocké DPS.

O týden později se opět TS Po špičkách veřejně prezentovalo na tradičním setkání spřátelených souborů scénického tance z Prahy a Středočeského kraje. V Lesním divadle v Řevnicích proběhl 4. ročník festivalu Tanec v babím létě 2014, kde kromě roztockého souboru vystoupilo i Taneční studio Dobřichovice, ZUŠ Klapkova Praha 8 a ZUŠ Lounských Praha 4. TS Po špičkách stačilo za týden připravit zbrusu novou choreografii Voda v dešti, a oprášit známé Hádanky na hudbu Pavla Jurkoviče. Plné hlediště řevnického lesního divadla potleskem náležitě ocenilo obě vystoupení.

V letošním školním roce se v Tanečním studiu Po špičkách změnila původní koncepce výuky pro tanečnice od 7 let, které mají sice kratší vyučovací hodiny, ale tančí pod vedením Zuzany Smugalové dvakrát týdně. Přes počáteční nedůvěru a organizační komplikace lze už nyní konstatovat posun jak ve fyzické kondici dívek, tak po technické i výrazové stránce jejich tanečního projevu. Nakonec se to projevilo i ve „hmatatelných" výsledcích: TS Na patě (umělecký soubor TS Po špičkách) obdržel na Otevřeném celostátním festivalu scénického tance a pohybového divadla Podzimní Fantazie 2014, který se konal 21. a 22. října 2014 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou Cenu poroty pro choreografii Duše řeky. (hudba: Ludovico Einaudi). Cenu uděluje porota složená z odborníků choreografiím, které uzná jako výjimečné, překvapivé a obohacující taneční svět.

Celkem bylo na přehlídce 11 choreografií od pěti souborů z celé České republiky. TS Po špičkách se ještě účastnilo přehlídky s choreografií Kuželky (hudba Värttinä), která byla jak diváky, tak porotou ceněna také velice vysoko.

Taneční studio Po špičkách působí pod vedením Zuzany Smugalové v Roztokách již více jak 13 let. V letošním roce ještě netradičně chystá komorně laděný Adventní recitál. Ve spolupráci s malými i velkými muzikanty hudebních kroužků Sdružení Roztoč bude celý program pouze s živým hudebním doprovodem. Jste srdečně zváni na stříbrnou neděli 14. prosince do Sokolovny Únětice.

Do Roztok připutovali pastevci

Třetí říjnový víkend měli návštěvníci Tichého údolí příležitost, která se dlouhé roky v údolí nikomu nenaskytla. Na loukách u Trojanova mlýna se objevilo stádo koz a ovcí. V rámci projektu na obnovu ohrožených teplomilných přírodních společenství v přírodní rezervaci Tiché údolí - Roztocký háj a na vrchu Řivnáč bude stádo vypásat zanikající vřesoviště a stepi a pomáhat tak v jejich záchraně. Do Roztok se tím, doufejme dlouhodobě, vrací pastva hospodářských zvířat, která pomáhala zdejší krajinu utvářet. Díky ní se na jinak nevyužitelných pozemcích za stovky let vytvořila přírodní společenstva, která byla a jsou domovem dnes vzácným a ohroženým druhům rostlin a živočichům.

Zároveň se „živými sekačkami" se v údolí o víkendu činilo na třicet dobrovolníků, kteří pomáhali odstraňovat náletové křoviny zastiňující vřesoviště a bránící jeho obnově a připravili tak plochy k následné pastvě. Odměnou za jejich práci byla, kromě špekáčků a dobrého pocitu, přednáška Pavla Marhoula o stepích, vřesovištích a jejich drobných obyvatelích, krátká instruktáž v dojení koz a ukázka práce s pasteveckým psem.

Sdružení Roztoč a Beleco, z.s. děkuje všem, kteří přispěli svou trochou k ochraně vzácného kousku přírody a k zachování paměti krajiny kolem nás.

Projekt se uskutečňuje díky podpoře z Finančního mechanismu EHP 2009-2014

Děti (z Roztoče) Déčku

Možná jste si na Déčku ČT všimli animovaných spotů a možná i víte, kdo je má na svědomí. Děti ze studia Anima Roztoč (kroužku filmové animace) pod vedením lektorky Aničky Krtičkové vytvořily znělky pro Českou televizi, které si můžete prohlédnout na adrese decko.ceskatelevize.cz/deti-decku. Najdete tam i krátký film o tom, jak takové animované filmy vznikají.

Předvánoční nadělení

Rádi se s Vámi potkáme na pozdně podzimních akcích - festivalu loutkového divadla Jelení Listopádění, kde budete mít možnost spatřit loutková představení pro děti i pro dospělé, Adventním koncertu sboru Local Vocal na Levém Hradci a Adventním recitálu TS Po špičkách v Únětické Sokolovně; vánoční nákupy si můžete naplánovat na Vánoční trhy dětských prací a na Předvánoční knihkupectví, které vám to nejlepší z renomovaných nakladatelství přinese nejblíže, jak to svedeme.

Informace o akcích naleznete na www.roztoc.cz a na plakátovacích plochách.

Zuzana Šrůmová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.