Zprávy ze Sdružení Roztoč

Pozvánka na cykly dílen

STÍNOVÉ DIVADLO - KOMIKSOVÁ DÍLNA

15. října od 10.00 v ateliéru Roztoč, Puchmajerova 1555

Stínové divadlo je více spjaté s asijskou kulturou, především pak s čínským a indonéským divadlem. Inspirujeme se strašidelnými příběhy, ale i tradičními pohádkami z Asie nebo Afriky.

Vytvoříme plošné vyřezávané loutky a k tomu box pro stínové divadlo. Ve zbylém čase budeme pracovat na skečích s loutkami. Dílnu lektorsky povede Markéta Stará.

Počet míst je omezen - rezervujte si je, prosím, na roztoc@roztoc.cz

MOZAIKOVÁNÍ - KÁMEN A OBLÁZKY

22. října od 14.00 v ateliéru Roztoč, Puchmajerova 1555

Dílna pro dospělé a děti. Jako materiál nám poslouží kameny, kamínky a oblázky. Dílnu povede lektorka MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, která se od roku 2000 systematicky zabývá mozaikou v praktické i teoretické rovině.

Počet míst je omezen - rezervujte si je, prosím, na roztoc@roztoc.cz do 18. října 2016.

Týden pro inkluzi - 5. ročník

Týden pro inkluzi pořádá organizace Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s., ve spolupráci s pedagogickými fakultami od 17. do 23. října 2016. Smyslem této celorepublikové akce je podpořit začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol i do mimoškolních aktivit. Týden dává prostor pro společné zážitky, které mají přispět k poznávání odlišností a podpořit vzájemný respekt a toleranci.

K Týdnu pro inkluzi se mohou připojit a uspořádat vlastní aktivitu nejen školy, ale i mimoškolská zařízení, rodičovské iniciativy, organizace či veřejné instituce a média. Mezi spolupracující subjekty tento rok patří kromě pedagogických fakult například Městská knihovna v Praze, organizace Rodiče za inkluzi, Amnesty International, Liga lidských práv, Nadace Open Society Fund, Gymnázium Jana Keplera, sdružení Agapo, kino Aero nebo Česká televize. Záštitu nad akcí převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

V průběhu celého týdne budou probíhat na různých místech České republiky workshopy, přednášky, diskuse, promítání filmů, kroužky pro děti a společné aktivity ve školách.

Sdružení Roztoč se připojuje k Týdnu pro inkluzi pořádáním svého kurzu Mozaikování, který proběhne v sobotu 22. října v Roztokách. Na akci jsou pozváni žáci a jejich rodiče ze základní školy a dvouleté praktické školy Roosveltova v Praze.

Více informací lze najít na: tydenproinkluzi.cz

Mgr. Anna Kaucká

koordinátorka, Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

Rozhovor s Anežkou Konečnou

Prostřednictvím jedné z lektorek bych chtěla představit nový folklorní kroužek "Roztoč Kolečko", který od letošního roku vede Anežka Konečná a Pavla Neuhoferová.

Pavla Neuhoferová maturovala na taneční konzervatoři Duncan centre, v současné době studuje pantomimu na taneční katedře HAMU. Věnuje se divadlu a tanci, působí v improvizační skupině Pa.Le.Ťác.I. V Roztokách vystupovala na divadelním festivalu Tichý Jelen ZÁŘÍ, ve dvou představeních - BarRock a NeBuď vajco.

Dotazovanou je Anežka Konečná. S touto lektorkou jste se již v mohli setkat na roztočím příměstském táboře Prázdniny na stepi nebo na Zahradní slavnosti, kde měla s kapelou koncert.

K čemu se snažíte děti, v rámci kroužku, vést?

Oba naše kroužky (skupinka předškolních dětí a mladších školáků) by měly být setkáváním, kde se tančí, skotačí, zpívá, výská, fantazíruje, učí se, hraje, křičí se, ale kde je také občas úplné ticho. Já i Pája bychom chtěly děti podporovat v jejich přirozené hravosti, fantazii a chuti učit se - to je tematicky vedeno příběhy z každodenního života a náměty z oblasti lidové kultury.

Proč je pro vás osobně folklor důležitý?

Folklor jsou písničky, tance, říkadla, muzika, vyprávění, lidi. Bez něho to na světě prostě nejde. Já s ním žiju už dlouho a moju dušičku z velké části trýzní i těší ty smutné a veselé písničky, které tak moc pojmenovávají to naše člověčí žití.

Čemu se v současné době věnujete?

Paniučitelkování na gymplu (Výtvarná výchova), hraní s klezemrovo-cigošskou kapelou, přípravě velikého koncertu folklorního souboru, kam jsem chodila odmalička až skoro dosud (hraju v cimbálce a vedu zpěvačky), dalším milým hudebním aktivitám (duo se ségrou, uskupení s výtečnými folklorně naladěnými dívkami z Prahy, samostatné hudební tvorbě atd.), organizaci folklorního Mejdla (to je taková velká párty, nejbližší bude 1. 10. ve Studiu Alta), přípravě výstavy autorského výtvarného projektu, vařenía ták...

Prozradíte nějaké Vaše plány do budoucna?

Udělat dětem z folklorního kroužku hezkou vánoční besídku, založit duo s beatboxerem (jako fakt), vymyslet a realizovat takový kabaret (ale to je ještě tajný) a už konečně smontovat tu komodu...

Kateřina Korychová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.