Zprávy

Letiště Praha, 11.11.2016
Roztoky jsou dotčeny provozem hlavní dráhy 06/24 (dále také RWY 06/24) mezinárodního letiště Praha Ruzyně. Název "hlavní" patří RWY 06/24 plným právem. Jedná se o dráhu, na které je realizována většina vzletů a přistání na ruzyňském letišti. V běžných letech, za které se dají považovat například roky 2014 a 2015, je využívána takřka v 96 procentech veškerého provozu na...
Číst dál hluk letadla Odraz 11/2016 Zprávy
Marie Šlancarová, 11.11.2016
Vzhledem k tomu, že na zářijovém jednání limit pěti hodin pro projednání všech navržených bodů nestačil, pan starosta svolal na 5. října zastupitelstvo mimořádné. Těsná nadpoloviční většina zastupitelů zvládla vše potřebné projednat za necelé tři hodiny. Diskuse byla konstruktivní a věcná. Správu bytového fondu Zastupitelé diskutovali o možnostech zajištění správy bytového a nebytového...
Číst dál bytový fond jednání Odraz 11/2016 serpentina zastupitelstvo Zprávy
Petr Vevera, 11.11.2016
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 9. do 26. 10. 2016: ■    Dne 30. 9. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena Lítačka - zjištěn majitel, nalezená karta mu byla následující den předána, majitel by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci. ■    Dne 1. 10. oznámeno vloupání do vozidla...
Číst dál deník městská policie Odraz 11/2016 Zprávy
Tomáš Novotný, 11.11.2016
Šestnáct zastupitelů projednalo ve středu před státním svátkem řadu bodů dotýkajících se života našeho města. Prvním, náročným a dlouhým, skoro dvouhodinovým bodem byla debata o regulačním plánu v lokalitě Panenská I, které se zúčastnil i majitel pozemků Ing. Bláha a architekt p. Turek. Zastupitelé rozhodli o etapizaci výstavby tak, že poté, co bude vystavěna polovina plánovaných rodinných nebo...
Číst dál farnost jednání levý hradec Odraz 11/2016 zastupitelstvo Zprávy
Petr Vevera, 14.10.2016
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25. 8. do 28. 9. 2016: ■    Dne 26. 8. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že obsluha prodejny zadržela podezřelou osobu - výjezd na místo, zjištěno, že podezřelá osoba v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, který měla při sobě, a toto zboží...
Číst dál deník městská poilcie Odraz 10/2016 Zprávy
Marie Šlancarová, 14.10.2016
Zastupitelé stihli během pěti hodin projednat pouhou polovinu navržených bodů. Ostatním se budou věnovat na mimořádném jednání 5. října. Dlouhé diskuse vyvolalo schvalování regulačních plánů a plánovaná výstavba nové základní školy v areálu bývalého Barumu v Žalově. Závažnost projednávaných bodů potvrdila asi desítka občanů, která si přišla diskusi poslechnout. Někteří z...
Číst dál čov dubečnice jednání Odraz 10/2016 škola solníky zastupitelstvo Zprávy
Tomáš Novotný, 14.10.2016
Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na veřejné představení nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária na Levém Hradci. Svoji studii představí roztočtí architekti E. a O. Smolíkovi, kteří popíší, jak bude na již vybudovaný plot oddělující soukromé a obecní pozemky navazovat další série úprav. Součástí veřejného slyšení bude také přednáška PhDr. Kateřiny...
Číst dál hřbitov Odraz 10/2016 projekt Zprávy
Marie Šlancarová, 14.10.2016
Ukončení spolupráce se správcem bytového fondu Do dnešního dne nemají nájemníci městských bytů a nebytových prostor vyúčtování za loňský rok. Nejsou vymáhány nedoplatky nájemného, nebyl předložen návrh plánovaných oprav. Toť pouze výčet z neplnění činností, pro které byla společnost Miva městem najatá. Ani červnové jednání mezi zástupci města a vedením Mivy očekávané zlepšení nepřineslo...
Číst dál jednání městská rada Odraz 10/2016 pediatr revitalizace Sokola Zprávy
Michal Hadraba, 14.10.2016
Na zářijovém městském zastupitelstvu bylo schváleno memorandum o spolupráci při výstavbě VTP (vědecko-technických parků) Žalov a nové ZŠ Žalov. Stalo se tak po velmi bouřlivé diskusi. Mnoho demagogických argumentů se ozývalo hlavně z řad opozice. Základním obsahem memoranda je závazek města umožnit výstavbu 3 objektů VTP (udělit investorovi, jímž je společnost Trigema, výjimku ze...
Číst dál memorandum Odraz 10/2016 škola trigema VTP Zprávy
Jarmila Kučerová, 14.10.2016
Církev československá husitská - Husitská diakonie organizuje v pátek 21. října od 15 do 17 hod. sbírku humanitární pomoci pro Diakonii Broumov a Ukrajinu. PROSÍME, prádlo noste čisté a v pytlích či krabicích. Děkuji touto cestou vám, kteří přispíváte již 28 let zde v Roztokách, pomáháte a sdílíte se s těmi, kteří jsou v tíživé situaci. Bez otevřeného srdce, bez milosrdenství a...
Číst dál oblečení Odraz 10/2016 sbirka Zprávy