Zprávy

Eva Maršíková, 14.10.2016
Vážení spoluobčané, v podzimních měsících bude v zeleném pásu ulice provedeno kácení jednoho kusu ořešáku, který je již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neperspektivní a začíná být pro své okolí nebezpečný. Dřevina je napadena houbou a hnilobou kmene. Koruna stromu, dotčená i předchozí intenzivní stavební činností (přístavbou nové ZŠ a rekonstrukcí komunikace), je...
Číst dál dřeviny kácení Odraz 10/2016 Zprávy
Petr Vevera, 13.10.2016
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 11.10.16 byl ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek dvou klíčů. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel. 602/666458, 22091 0458Email: info@mproztoky.czwww....
Číst dál městská policie nález Zprávy
Roztoky.com, 8.10.2016
Ve 14 hodin skončily volby do krajů. Volební účast v Roztokách podle předběžných odhadů čilila přes 32%, což zhruba odpovídá zájmu o tento typ voleb. Volby | ilustrační foto | CC2 Výsledky budou známé během odpoledne, před čtyřmi lety trvalo při podobné účasti v Roztokách sčítání asi 4 hodiny. Roztoky.com
Číst dál krajské volby Zprávy
Roztoky.com, 7.10.2016
Ve 14 hod. se otevřely volební místnosti k volbám do krajského zastupitelstva. Otevřené zůstanou do 22 hodin a zítra opět od 8 do 14. Volby | ilustrační foto | CC2 Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu a voliči je obdrželi domů. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací...
Číst dál krajské volby Zprávy
Stanislav Boloňský, 10.9.2016
Během letošního léta odešlo na věčnost několik spoluobčanů, kteří se zapsali do veřejného povědomí. Rád bych připomněl osobnost pana Stanislava Čáslavky, který zemřel ve věku nedožitých 95 let. Před rokem ho předešla na věčnost jeho manželka a od té doby se jeho zdravotní stav stále zhoršoval a jeho vůle k životu slábla. Zemřel doma, obklopen svými nejbližšími. Jeho život nebyl...
Číst dál nekrolog Odraz 9/2016 Stanisal Čáslavka Zprávy
Petr Vevera, 10.9.2016
■    Dne 20. 7. oznámen nález prázdné dámské kabelky na křižovatce ulic Havlíčkova a Braunerova - uložena na MP, nález bude zveřejněn na webových stránkách MP Roztoky, města Roztoky a roztoky.com. ■    Dne 22. 7. opakovaně v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z pozemku domu v ulici Alšova - opakovaně výjezd na místo, v prvním případě...
Číst dál deník městská policie Odraz 9/2016 Zprávy
Tomáš Novotný, 10.9.2016
Radní se sešli 20. července a probrali se poměrně obsáhlou agendou. V ni nechyběl avizovaný odchod šéfa správy a rozvoje města p. Poláka, problematika žalovského hřiště, jehož sousedé si opakovaně stěžovali na hluk z provozu, aktivita směřující k výstavě opičí dráhy v ulici Na Vyhlídce a nesouhlas některých obyvatelů této lokality s její výstavbou. Rada se usnesla pozvat na svoji příští...
Číst dál jednání Odraz 9/2016 rada Zprávy
Marie Šlancarová, 10.9.2016
Kvůli opožděnému příchodu některých kolegů začalo poslední prázdninové jednání o deset minut později za účasti dvanácti zastupitelů. Ačkoli bylo na programu jednání i s materiály přidanými na stůl „pouhých" dvaadvacet bodů, poslední byl projednán krátce před třiadvacátou hodinou. Rušení nočního klidu nelze tolerovat Na začátku jednání se zastupitelé zabývali stížnostmi...
Číst dál jednání Odraz 9/2016 zastupitelstvo Zprávy
Tomáš Novotný, 10.9.2016
Na červencové schůzi uložili radní oddělení životního prostředí, aby se intenzivně zabývalo situací, kdy jsou majitelé nemovitosti sousedící se sportovním areálem v Žalově obtěžováni hlukem a přelétáním míčů. Úřad zajistí akustickou studii a v dohledné době také úpravu oplocení areálu. Rada rozhodla neschválit a znovu posoudit nabídku služeb dotačního poradenství, zabývala se pronájmy...
Číst dál jednání Odraz 9/2016 opičí dráha rada Zprávy
Jan Jakob, 10.9.2016
Jsem rád, že se mi podařilo se společnosti Trigema domluvit na zásadní změně jejich původního projektu na výstavbu dalšího vědeckotechnického parku v areálu bývalého Barumu. Součástí jejich prvotního záměru byla i výstavba třech velkých bytových domů v severní části pozemku. Tuto variantu znázorňuje přeškrtnutý obrázek. Vedle je nově předjednaná varianta, v níž jsou tyto...
Číst dál Odraz 9/2016 škola žalov Zprávy