Zprávy

Petr Vevera, 29.7.2016
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 2. 6. do 13. 7. 2016: ■    Dne 1. 6. asistence rychlé lékařské službě při transportu agresivního zraněného muže (z dopravní nehody) do nemocničního zařízení. ■    Dne 2. 6. oznámen nález svazku klíčů s přívěskem v ulici Sedláčkova - nalezený ...
Číst dál deník městská policie Odraz 7-8/2016 Zprávy
Marie Šlancarová, 29.7.2016
Po měsíci jsme se opět se zastupiteli setkali, abychom projednali a posunuli věci v našem městě zas o kousek dál. Debata nad některými body byla jako vždy názorově pestřejší, dotazy padaly zejména kolem připomínek k regulačnímu plánu Dubečnice. Finanční příspěvek pro naší základní školu naopak schválili všichni zastupitelé jednohlasně. ■ Návrh územní studie Přívoz nabízí možnosti...
Číst dál dubečnice hřiště jednání Odraz 7-8/2016 přívoz regulační plán škola studie zastupitelstvo Zprávy
Jan Jakob, 29.7.2016
Význam lokality z hlediska širších vztahů je především v poloze, kdy může fungovat jako "brána" do území na levém břehu Vltavy. Toto je také největší potenciál. Na pravém břehu velice dobře funguje volnočasová "tepna" - cyklotrasa č. 7 "Vltavská cyklotrasa". Vzhledem k zúžení silnice v úseku Sedlecké skály se realizace podobného záměru na levém břehu jeví jako...
Číst dál Odraz 7-8/2016 přívoz studie Zprávy
Tomáš Novotný, 29.7.2016
V červnovém čísle vyzval kolega zastupitel Roman Jandík vedení města, aby neutuchalo ve snaze budovat a opravovat v Roztokách a v Žalově komunikace. Stesk na to, že je letos v rozpočtu na ulice ve srovnání s minulým rokem "jen" čtrnáct milionů, není na místě. Vloni jsme dokončili (a zaplatili) Palachovu ulici, bezpochyby finančně i stavebně nejnáročnější rekonstrukci...
Číst dál Odraz 7-8/2016 oprava ulice Zprávy
Tomášové Novotní, 29.7.2016
Roztoky žijí sportem a kulturou celoročně a městská kasa k tomu přispívá svým neopominutelným dílem. Nejinak tomu bude i ve druhém pololetí letošního roku. Na konci června zasedly dvě komise vedené Tomáši Novotnými, takto komise sportovní a komise kulturní. Probraly se bezmála půlmilionovými požadavky na podporu ušlechtilých spolkových počinů na poli kultury a sportu, jakož i...
Číst dál granty kultura Odraz 7-8/2016 Zprávy
Petr Vevera, 22.7.2016
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 21.7.16 v brzkých ranních hodinách byla na křižovatce ulici Havlíčkova a Braunerova nalezena prázdná dámská kabelka červené barvy. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Miroslava Kalinová, 18.6.2016
■    Úřad práce, krajská pobočka Příbram, územní pracoviště Praha-západ Dobrovského 1278/25, Praha 7 - Holešovice (Letná) 950 152 111 Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí, č. tramvaje 8 z Nádraží Podbaba, z Vítězného náměstí č. 26 a 5  Zde se vyřizuje: evidence uchazečů o zaměstnání, dávky pro nezaměstnané, dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené...
Číst dál adresář Odraz 6/2016 sociální služby Zprávy
Dagmar Vyšehradská, 18.6.2016
Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou na tel. 220 400 226. Vítání dětí v Roztokách Vážení rodiče, dne 20. 10. 2016 se pod záštitou...
Číst dál diamantová svatba Odraz 6/2016 vítání dětí zlatá svatba Zprávy
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Nové vedení školy Na jednání 11. května radní jmenovali na doporučení konkurzní komise ředitelkou školy Mgr. Olgu Janouškovou. Ředitelkou se stane od 1. srpna. S přihlédnutím k žádosti odborové organizace městská rada učinila dne 30. května v této věci další krok a pověřila jmenovanou ředitelku řízením školy již od 31. května. Paní ředitelka tak bude moci...
Číst dál chodníky jednání Odraz 6/2016 rada tiché údolí vila Zprávy
Marie Šlancarová, 18.6.2016
Pozemky pod rekultivovanou skládkou Holý vrch město nekoupí. Cena je příliš vysoká. Již v 80. letech byla na pozemcích, dnes soukromých, zřízena městem skládka, která byla následně v 90. letech rekultivována. Vlastníci pozemku se v tuto chvíli domáhají odškodnění a zároveň nabízejí městu pozemky k odkupu. Město je připraveno pozemky odkoupit, ale nikoli za cenu, kterou vlastníci...
Číst dál jednání Odraz 6/2016 regulační plán vodovod zastupitelstvo Zprávy