Zprávy

Petr Vevera, 21.3.2016
Městská policie | ilustrační foto | CC3 Dne 17.3.16 byl nalezen v prostoru železniční zastávky Roztoky – Žalov nalezen svazek dvou klíčů s karabinou. Nalezený předmět je uložen na MP Roztoky, tel. 220 910 468, nebo 602 666 458, popř. email: info@mproztoky.cz Petr Veveravedoucí strážník MP Roztoky Městská policie Roztokyul. 17. Listopadu č.p. 37252 63 Roztokytel. 602/666458, 22091...
Číst dál městská policie nález Zprávy
Jaroslav Huk, 11.3.2016
Kompletní sestava sedmi členů rady měla před sebou 10. února vcelku útlý svazek materiálů a ani svazek materiálů dodaných "na stůl" nezakládal důvod k dlouhé noční směně. Přesto se jednání protáhlo na slušné čtyři hodiny. Zásluhu na tom měly především dva body. Prvním z nich byla prezentace městského architekta pana Slavíka, který je ve spolupráci s odborem správy a...
Číst dál čov eaton jednání mateřská škola Odraz 3/2016 rada výstavba zastupitelstvo Zprávy
Zdeněk Richter, 11.3.2016
Článkem se obracím především na Vás, obyvatele města Roztoky, abych podal informaci o stavu pořizování nového územního plánu a současně Vás ubezpečil, že máte možnost se do jeho tvorby aktivně zapojit. Tento fakt je v textu vyznačen červenou barvou. 1)    Časové návaznosti V dubnovém Odrazu roku 2015 jsem si dovolil Vás seznámit se všemi náležitostmi, které souvisejí...
Číst dál Odraz 3/2016 územní plán Zprávy
Dagmar Vyšehradská, 11.3.2016
Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou na tel. 220 400 226. Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.
Číst dál diamantová svatba Odraz 3/2016 zlatá svatba Zprávy
Město Roztoky, 11.3.2016
V roce 2016 bude svážen bioodpad z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý ve 14denním intervalu. Město je rozděleno do dvou svozových oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno. Liché úterý (18 svozů) První svoz se uskuteční ve 13. týdnu 29. 3. 2016, poslední svoz ve 47. týdnu 22. 11. 2016. Svoz proběhne v ulicích: 17. listopadu, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova,...
Číst dál bioodpad Odraz 3/2016 svoz Zprávy
Jarmila Kučerová, 11.3.2016
Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organizuje v pátek 18. března od 15 do 17 hodin humanitární sbírku šatstva (povlečení, ručníky aj.) pro Diakonii Broumov (CČSH). Prosíme, noste věci čisté, vyprané či vyčištěné v pytlích nebo v krabicích do Husova sboru, Husovo náměstí. Za vaši pomoc pro Diakonii Broumov a pro Ukrajinu uskutečněnou v loňském roce upřímně...
Číst dál cčsh humanitární sbírka Odraz 3/2016 Zprávy
Dagmar Vyšehradská, 11.3.2016
které se narodily v období od 1. července 2015 do 31. prosince 2015. Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezí občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a Vaší adresu na Městský úřad Roztoky, a to buď e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz, osobně na matrice u paní Vyšehradské, nebo telefonicky na čísle...
Číst dál Odraz 3/2016 vítání dětí Zprávy
Radka Reváková, 11.3.2016
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali o plánovaných úpravách zeleně na Tyršově náměstí a okolí. V únoru byly frézováním odstraněny staré pařezy. Jednalo se o travnaté plochy, které bychom v letošním předjaří rádi ošetřili. Pokud bude příznivé počasí, v průběhu března se uskuteční provzdušnění trávníku, na holých plochách dosejeme trávu a trávník celkově přihnojíme....
Číst dál Odraz 3/2016 Palachova ulice zeleň Zprávy
Petr Vevera, 11.3.2016
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 29. 1. do 24. 2. 2016: ■    Dne 29. 1. oznámena krádež zboží v prodejně Rossmann v Lidické ulici - kvalifikováno a setřeno jako podezření z přestupku proti majetku. ■    Dne 2. 2. oznámen nález peněženky s doklady na Tyršově náměstí - majitelka si nalezenou...
Číst dál deník městská policie Odraz 3/2016 Zprávy
Marie Zámecká, 11.3.2016
Využíváme městského časopisu Odraz, abychom informovali občany Roztok, že jsme obnovili činnost organizace Klubu českého pohraničí (dále jen KČP) okresu Praha-západ, která zanikla v roce 1992, kdy zemřel předseda KČP Praha-západ a nikdo se po něm neujal této funkce. KČP Praha-západ je organizace, kde členové neplatí žádné členské příspěvky. Řídí ji KČP Středočeského kraje...
Číst dál klub českého pohraničí ksčm Odraz 3/2016 Zprávy