ZŠ Hnízdo v Úněticích - rodinné prostředí a důraz na individuální přístup

Dlouhodobým záměrem obce Únětice je znovu zřídit základní školu v krásné stávající budově, kde nyní sídlí mateřská škola. V budově školy nyní probíhá rekonstrukce venkovních i vnitřních prostor tak, aby v září 2016 bylo vše připraveno pro žáčky, které přivítáme v prvním ročníku základní školy.

Základní škola Hnízdo v bodech

■    Škola má formu I. stupně (1. až 5. ročník) základní školy zřizované obcí s návazností na stávající mateřskou školu.

■    Je určena přednostně pro únětické děti, ale pro dostatečné naplnění kapacity školy přivítá i děti z okolí, pro které škola Hnízdo nabízí alternativu stávajícím školám hlavního vzdělávacího proudu.

■    Počet žáků ve třídě by neměl přesáhnout 20. Každá třída bude mít učitele, a pokud to bude třeba, i asistenta pedagoga.

■    Pro tělovýchovné aktivity budou k dispozici obecní sokolovna a hřiště

v bezprostřední blízkosti školy.

■    Od září 2016 povedou děti v první třídě paní učitelka Hana Šundová a paní asistentky Lydia Šlajchová a Zdislava Janoušková.

■    Dle našeho edukačního modelu očekáváme, že se na procesu výchovy a vzdělávání bude podílet nejen samotné dítě, ale i celá rodina. Rodina je totiž přirozeným prostředím, které má na výchovu dítěte a jeho rozvoj největší vliv.

■ Školní vzdělávací program zahrnuje učení v přírodě a některé prvky programu Začít spolu. Budeme se snažit využívat individuální přístup k dětem nadaným i k těm, které budou potřebovat větší podporu.

Pokud vás naše nově vznikající škola zaujala, domluvte si schůzku, máme ještě 2 místa volná!

Mateřská škola Únětice, okres Praha-západ

Mgr. Věra Demelová,

ředitelka školy

Školní 2/1, 25262 Únětice

Tel. 220 971 211

Mobil: 733 536 692

e-mail: vera@demele.cz

www.skolaunetice.cz

Dobrý den, jsem učitelka první třídy, jmenuji se Hana Šundová a za podstatné při výuce dětí považuji:

■    vzájemnou důvěru,

■    vstřícnost a pozitivní atmosféru ve třídě,

■    oboustranné pracovní nasazení učitele a dětí, sdílenou radost

z práce, pokroku a výsledků.

Poděkování

Za rodiče dětí z 5. A, kterou s láskou a moudře vedly celých 5 let paní učitelka Lenka Rosičová s asistentkou pedagoga paní Dagmar Cozlovou, bychom jim oběma chtěli srdečně a velmi poděkovat. Jejich práce byla a je skvělá, jsme za ni vděčni nejen my, ale i naše děti, které byly vedeny k hezkému chování jeden k druhému, k důvěře ke svým učitelkám a do školy se těšily ještě i v 5. třídě. K žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bylo přistupováno vždy velmi profesionálně a výsledky jsou vidět, vážíme si jich.

Přejeme oběma pedagožkám pevné zdraví a stále tolik sil a trpělivosti do dalších let.

Nezapomeneme na vás, děkujeme.
Za rodiče dětí z 5. A

Kateřina Skutilová

Tento článek byl převzat z časopisu Odraz.

Kam dál

Lexik o prázdninách | Lenka Červenková
Školní okénko | Věra Zelenková
Zprávy ze Sdružení Roztoč | Kateřina Korychová
Projekt Bezpečná škola | M. Bartulíková

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
CAPTCHA
Pomocí kontrolního kódu ověřujeme, že jste člověk a bráníme se tak robotům ve vkládání spamu.